MC-kriminalitet: Her er Danmarks metoder


MC-kriminalitet: Her er Danmarks metoder

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, arrangerte 23. og 24. mars 2011 et seminar i København med temaet MC-kriminalitet. Målgruppen var kommuner som huser et kriminelt MC-miljø - såkalt "1 %-miljø".

Studieturen/arbeidsseminaret var spesielt rettet mot politiske og administrative ledere og fagfolk fra kommunene, samt ledere og spesialister fra det lokale politiet.
I tillegg deltok flere medlemmer fra Stortingets Justiskomite, representanter fra Justis- og politidepartementet, Politidirektoratet og Kripos.  KRÅD var også deltaker på seminaret, og står for det følgende referat fra arrangementet. Det var også bred mediedekning fra seminaret, noen linker finnes under bildet litt ned på denne siden.
I alt deltok 110 personer fra 19 norske kommuner.
Målsetting med arrangementet var å bli informert om bandesituasjonen i Danmark og lære av danske erfaringer, slik at disse kan overføres til norsk, lokalt behov.
Her finner du referater fra alle innleggene, paneldebatten og arbeidsgruppenes avsluttende presentasjon. For de innlederne som hadde Power Point-presentasjoner, er det lenket til disse fra det enkelte referat.
KS hadde gjennom sitt program sørget for å gi deltakerne to intensive og informasjonsmettede dager i København. Det er derfor ganske sikkert slik at undertegnede ikke har maktet å nedtegne alt det viktige som ble sagt. Referatene bør derfor ses på som smakebiter og veivisere videre for den som ønsker mer informasjon. Jeg har sikkert gjort meg skyldig i feil og misforståelser. Dette er helt og fullt mitt ansvar.
Men jeg håper allikevel at en slik kortfattet sammenfatning kan være en nyttig idébank for de kommuner og det lokale politi og SLT-samarbeid som har problemer med den kriminalitet 1 %-klubbene står for.
Oslo, 29. mars 2011
Direktør Erik Nadheim
Det kriminalitetsforebyggende råd - KRÅD

Comments