Skjerper kampen mot MC-krim


I sommerutgaven av magasinet Norsk Politi, som utgis av Politidirektoratet, kan du lese om en nasjonal innsats mot kriminelle MC-klubber. Den baserer seg på at politidistriktene deltar i regionale og nasjonale etterretnings- og etterforskningsprosjekter.
Et samordningsorgan styrker innsatsen ved å gi støtte til utvalgte prosjekter. Midlene som fordeles belønner gode initiativer. Organet anses som et viktig tiltak for å få en mer nasjonal innretning på kriminalitetsbekjempelsen. Håpet er at den årlige summen på 18 millioner kroner kan økes i årene som kommer.
Norge har i dag seks såkalte énprosent-klubber. Det er Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Coffin Cheaters, Mongols og Gladiators. Ifølge Kripos er en syvende klubb i ferd med å etablere seg, nemlig Black Raven. I magasinet Norsk Politi kommer det frem at Hells Angels har opprettet et fengselsfond. Medlemmer som sitter fengslet kan få 2-3000 kroner i måneden i støtte.  
Magasinet finner du under lenken til høyre på siden

Comments