Bandidos-leder ble nektet prøveløslatelse

Lagmannsretten så bort fra rettspsykiaternes rapport og nektet prøveløslatelse av volds- og ransdømte Lars Harnes fra MC-klubben Bandidos.

Harnes soner en dom på åtte års forvaring med en minstetid på seks år etter ranet av 2,6 millioner kroner fra en pengetransport på Aker Brygge i august 2004.

Ranet ble begått mens han hadde permisjon fra soningen av en dom for grov vold og frihetsberøvelse.

Voldsutøvelsen i den saken var så grov at det i dommen mot ham het at «forholdet kan best betegnes som tortur», og hadde betydning når domstolene nå har vurdert søknaden om prøveløslatelse.

Harnes har tidligere vært president i MC-klubben Bandidos, en av klubbene som politiet regner som kriminelle organisasjoner. 

Comments