Torpedotiltalte sarpinger frifunnet

Geir Bjørnstad
Geir BjørnstadProfil E-post
 
 


Sarpsborg tingrett mener de tre sarpingene ikke framsatte trusler da de oppsøkte en Sarpsborg-mann og tok med seg diverse verdigjenstander fra hjemmet hans på Hannestad i fjor. De tre, et daværende ektepar som nå er henholdsvis 55 og 49 år gamle og den 49 år gamle kvinnens 32 år gamle halvbror, nektet for at de på noen måte skal ha brukt tvang da de om ettermiddagen oppsøkte boligen til Hannestad-mannen og tok med seg en rekke verdigjenstander som pant for et mulig gjeldsforhold som den fornærmede i saken skal ha hatt overfor 55-åringen.
A- og B-gjengen

Påtalemyndigheten mente de tre skal ha truet mannen med A- og B-gjengen i Oslo, at de hadde med seg en ni millimeter som de kunne bruke mot ham og at den 49-årige kvinnen hadde sittet inne for drap. 32-åringen var også tiltalt for å ha truet mannen med at de tre ville bruke vold mot politiet og gjøre livet vanskelig for ham hvis fornærmede kontaktet politiet.

Etter den tre dager lange rettssaken i tingretten i begynnelsen av denne måneden, der de alle tre nektet for å ha truet Hannestad-mannen, har retten kommet fram til at de tre må frifinnes for det som minner om et rent torpedooppdrag.

En samlet Sarpsborg tingrett, anført av dommerfullmektig Eirik Ekeland Hermansen finner det ikke tvilsomt at det til tider var en krass og pågående tone fra 32-åringen overfor den fornærmede i saken.
Belastet rusmiljø

– Retten bemerker at ordvalg, talemåten og dialogen mellom de involverte må vurderes i en kontekst. Både de tiltalte og fornærmede tilhører, eller har tilhørt, et belastet rusmiljø. Selv i lys av de involvertes livserfaring legger retten til grunn at de tiltalte skjønte at fornærmede følte seg presset til å gjøre opp ved deres tilstedeværelse og ved den krasse tonen som til tider ble holdt. Det skal imidlertid mer til for å rammes av straffeloven § 222, står det å lese i dommen.

Retten det ikke bevist at noen av de tiltalte nevnte eller på annen måte ga uttrykk for at de hadde en ni millimeter pistol, at kvinnen hadde sittet inne for et drap eller at de hadde kontakter i A- eller B-gjengen.

– Retten finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at noen av de tiltalte har framsatt det som kan karakteriseres som trusler i lovens forstand overfor fornærmede. Retten er sikker på at fornærmede selv opplevde besøket og samtalen med de tiltalte som truende. Fornærmede framsto for retten som en særlig sårbar person. Skyldspørsmålet skal imidlertid vurderes ut fra de tiltaltes opplevde situasjon, heter det i den ferske dommen.

Comments