– Mange av de som lar seg rekruttere har en kriminell bakgrunn

Politiet ser en oppblomstring av ungdomsgjenger som kan knyttes til de kriminelt belastede MC-klubbene i Norge. Kripos innrømmer at de sliter med å få stoppet utviklingen.

En ringerunde NRK har gjort til en rekke politidistrikt viser at mange bekymrer seg for en oppblomstring av supportmiljøer som er knyttet til de såkalte én-prosent-klubbene i Norge (se faktaboks nederst i saken).

– Mange av de som er interessert i å la seg rekruttere har en kriminell bakgrunn, og finner likesinnede i disse miljøene, sier Kjell Kristian Ukkelberg til NRK.

Han er påtaleansvarlig Hedmark politidistrikt, der man blant annet følger med på Hells Angels' avdeling på Hamar. I miljøet rundt klubben har politiet den siste tiden sett en økt rekruttering av unge menn.
Ukkelberg deler bekymringen med Leif Vagle i Agderpolitiet, der man har flere MC-klubber politiet følger tett.

– Det er særlig en klubb som etablerte seg her i vår og sommer i Kristiansand, og de har knytta til seg en del unge menn, veldig mange av dem med kriminelt rulleblad, sier Vagle til NRK.

Comments