Straffedømte uten MC-lappen utgjør Hells Angels nye støttegruppe

Alle medlemmene i den nye støttegruppa til Hells Angels Oslo er straffedømte, men ingen har MC-lappen. Politiet mener dette viser at de er rekruttert for å begå kriminalitet.

Hells Angels knytter ifølge politiet stadig til seg nye kriminelle medhjelpere.
På denne måten unngår angivelig de fullverdige medlemmene å havne i politiets søkelys.
Den siste perioden har politiet fulgt nøye med på en gruppering som nå går under navnet «City Crew 81 Oslo», og som er en støttegruppe for Hells Angels Oslo.

Ingen av personene politiet mener er medlem i gruppen har motorsykkellappen. Derimot er alle straffedømte.

– Det gir klare indikasjoner på at dette er personer som er rekruttert inn for å begå kriminalitet, rett og slett. De er dedikerte, og underlagt de fullverdige avdelingene. Det betyr at de i stor grad må følge de handlinger de blir bedt om å gjøre av de fullverdige avdelingene, sier fungerende leder for taktisk etterforskning i Kripos Eivind Borge.

Uønsket av politiet

City Crew 81 Oslo - sladdet Politiet ble oppmerksomme på «City Crew 81 Oslo» under Hells Angels sommerfest.

Da politiet først ble oppmerksomme på «City Crew 81 Oslo», holdt de til i en låve i Sandefjord. Medlemmene var uniformert, og gikk da under navnet «Fighters Club Norway»

Klubben var uønsket av politiet, som satte inn store ressurser for å bekjempe dem: Flere medlemmer ble fengslet, de mistet lokalene, og politiet trodde klubben var lagt ned.

Men i sommer, under Hells Angels' sommerfest i Trondheim, dukket noen av medlemmene opp igjen.

Nå under et nytt navn: «City Crew 81 Oslo». En gruppe bestående av unge kriminelle.

Har ikke MC-lappen

Torje Arneson, politiinspektør i Vestfold politidistrikt. (NRK) Torje Arneson, politiinspektør i Vestfold politidistrikt.
NRK

– Slik vi vurderte det, var dette en klubb som hadde tett tilknytning til medlemmer i Hells Angels. Det var personer der som drev med både narkotika, vold og trusler, sier politiinspektør i Vestfold politidistrikt Torje Arneson.

De sju personene politiet mener er medlem av «City Crew 81 Oslo» er dømt for blant annet vold, trusler, ran, våpen på offentlig sted og mishandling.
– Ingen av de personene som vi har observert med bekledning fra City Crew 81 Oslo har MC-lappen, sier Arneson.
– Hvordan tolker du det?
– Interessene deres er noe annet enn MC, sier Arneson.

Avviser påstandene

Rune Olsgaard (NRK) Rune Olsgaard, Hells Angels-talsmann.
NRK

Hells Angels-talsmann Rune Olsgaard bekrefter at «City Crew 81 Oslo» er en av deres støttegrupper.
– Det er crewet som hjelper oss på arrangementer, og som henger rundt oss. De hjelper blant annet til på dugnader. Noen av dem har et ønske om å bli med i klubben etter hvert, og andre har bare lyst å være en del av den støttegruppa vi har, sier Olsgaard.
Han hevder politiets påstander om at gruppen er hyret inn for å begå kriminalitet er «tull».
– Hva skal til for å bli med?
– Nei, det er jo at du har interesse for MC-livet, sier Olsgaard.
– Blant de personene som politiet kjenner i «City Crew 81 Oslo» har ingen MC-lappen. Hvordan forklarer du det?
– Nei, det er flere av dem som driver og tar førerkort nå, og de har ønske om å begynne å kjøre motorsykkel og være med. Men noen av dem har bare lyst til å henge rundt og være med oss, sier Olsgaard.

Øker i omfang

Ifølge politiet er det først de siste årene at de norske MC-miljøene for alvor har begynt å knytte til seg kriminelle støttegrupper. Trenden startet i Danmark.
– Gjennom de siste årene har vi sett en økning i etablering av støttegrupper, såkalte Street Crews, både innenfor Hells Angels, men også andre kriminelle MC-klubber, sier Eivind Borge i Kripos.

– Jeg tror at dette er et ganske bevisst valg fra de fullverdige avdelingene, at de i større grad ønsker å bruke andre til å begå kriminelle handlinger, sier han.

Politiet har lenge jobbet med å stoppe rekrutteringen til disse gruppene. Ifølge Borge har arbeidet vært utfordrende.
– Det er vanskelig å si konkret hvorfor vi ikke har lykkes her. Men vi ser at for mange er dette attraktive miljøer som omgir seg med luksusgjenstander, det er spenningssøkende personer som opplever spenning ved å være en del av disse miljøene, sier han.

Oppblomstring

NRK har den siste tiden hatt flere saker om såkalte én-prosentklubber, MC-klubber som definerer seg som utenfor det norske samfunnet.
Politiet ser en oppblomstring av kriminelle støttegrupper som kan knyttes til de kriminelt belastede MC-klubbene i Norge. Kripos innrømmer at de sliter med å få stoppet utviklingen.
Forsvaret har flere ganger det siste året nektet ansatte sikkerhetsklarering, på grunn av kontakt med kriminelt belastede MC-klubber. Enkelte forsvarsansatte har mistet jobben, delvis av frykt for at sensitiv informasjon skal havne i feil hender.
Ifølge Forsvaret har Hells Angels i år gjort flere forsøk på å rekruttere personell fra Forsvaret. I 2010 lykkes MC-klubben med å rekruttere en børsemaker.

Fakta om én

Comments