Våpenekspert i Forsvaret ble Hells Angels-medlem

Hells Angels prøver å rekruttere personell med våpenkunnskaper fra Forsvaret, ifølge politiet og Forsvaret selv. Én gang har de lykkes.

Forsvaret har flere ganger det siste året nektet ansatte sikkerhetsklarering, på grunn av kontakt med kriminelt belastede MC-klubber. Dette har ført til at ansatte i Forsvaret har mistet jobben, blant annet fordi Forsvaret frykter at sensitiv informasjon skal havne i feil hender.
– Vi vet at kriminelle MC-klubber prøver å rekruttere fra Forsvaret. Dette gjøres for at de skal tilegne seg folk med militærfaglig bakgrunn og kunnskap til sine operasjoner. Vi har sett at for eksempel Hells Angels har gjort flere forsøk på å rekruttere, sier Kommandør Hans Kristian Herland, sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling til NRK.
Eivind Borge, fungerende leder for Taktisk etterforskning i Kripos, mener dette er en bevisst strategi fra de såkalte «én-prosent-klubbene», særlig den største: Hells Angels.
– Det er en bekymringsfull utvikling, og vi har sett enkeltstående tilfeller på at de også har lyktes. Vi ser at de forsøker å knytte til seg personell med våpenkompetanse, og vi ser ikke positivt på at kriminelle MC-klubber besitter denne typen kompetanse, sier Borge.
Artikkelen fortsetter under bildet.
Hells Angels på Hamar (Foto: Ellen Borge Kristoffersen/NRK) Den tidligere børsemakeren er nå fullverdig medlem av Hells Angels på Hamar.
Foto: Ellen Borge Kristoffersen/NRK

Rekrutterte børsemaker

NRK vet at én-prosent-klubber har gjort flere forsøk på å rekruttere personell fra Forsvaret hittil i år.
I 2010 lykkes de også, da med å rekruttere en børsemaker. Mannen, som er i midten av 20-årene jobbet ved våpenverkstedet ved Terningmoen leir i Elverum.
Børsemakeren ble ansett som svært dyktig, og besitter ifølge Forsvaret tung kompetanse – også på å lage våpen. Da han fortalte at han hadde vært på fester med Hells Angels, gikk imidlertid alarmen i Forsvaret.
– Vi oppdaget at han skrudde på våpen han ikke skulle skru på. Han hadde tatt med andre våpen på jobb. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at dette var våpen som var savnet fra Forsvaret, sier sjef i Østerdal Garnison, Jon Vie.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Jon Vie Østerdal garnison (Foto: Ellen Borge Kristoffersen/NRK) Sjef i Østerdal Garnison, Jon Vie, sier børsemakeren ble oppdaget da han reparerte savnede våpen på jobb.
Foto: Ellen Borge Kristoffersen/NRK

Maskinpistoler og hagler

Mannen ble pågrepet, og politiet da beslagla en rekke våpen, deriblant flere maskinpistoler og haglegevær. Den tidligere børsemakeren ble dømt for flere brudd på våpenloven, og mistet jobben i Forsvaret.
Dette var tilsynelatende ikke problematisk for Hells Angels, der mannen steg i gradene. Den tidligere børsemakeren, som ble dømt til fengsel i 10 måneder, er nå fullverdig medlem av Hells Angels på Hamar.
Til politiet forklarte mannen at han hadde fått våpendeler fra en bekjent han ikke ønsket å navngi, og at han var klar over at disse tilhørte politiet eller Forsvaret. Han forklarte også at han skjønte at våpendelene måtte være stjålne.
  • Se bilder av de beslaglagte våpnene her.
Ifølge dommen tilegnet han seg også selv våpendeler fra Forsvaret, deriblant riflekikkerter og deler til en pistol av typen Glock. Mannen satte også i stand en glidekasse på en MP5, slik at den ble et skarpt våpen. «Tiltalte har kompetanse til å utbedre våpnene og våpendelene», heter det i dommen fra Sør-Østerdal tingrett.
I skjerpende retning vises det også til at tiltalte har hatt befatning med Hells Angels.
Evind Borge (NRK) Eivind Borge i Kripos mener Hells Angels bevisst forsøker å rekruttere personer med våpenerfaring.
NRK

Forsvaret og Kripos bekymret

Herland i Forsvarets sikkerhetsavdeling tror Hells Angels er interessert i kompetansen folk i Forsvaret sitter på, både når det gjelder våpen – og stridserfaring.
– Bekymrer det deg?
– Ja, det gjør det jo. Det bør bekymre alle, sier Herland til NRK.
Kripos støtter bekymringen.
– Det vi først og fremst har sett er at det personer med kompetanse når det gjelder bruk av våpen. Det vi har sett tidligere er at disse miljøene historisk har vist stort potensial til bruk av vold, og vi ser at disse miljøene nå bruker vold i utøvelsen av sin kriminalitet, sier Borge i Kripos.
– Det er bekymringsfullt at disse miljøene nå sitter på tung kompetanse når det gjelder våpen.
Rune Olsgaard (NRK) Hells Angels-talsmann Rune Olsgaard sier det er tull at klubben bevisst rekrutterer fra Forsvaret.
NRK

– Bare tull og tøys

Talsmann for Hells Angels MC Norge, Rune Olsgaard, avviser at Hells Angels har forsøkt å rekruttere forsvarsansatte.
– Det er tull og tøys, det stemmer ikke i det hele tatt. Det er feil, sier Olsgaard, som mener Forsvaret snakker usant. Han mener påstandene er en del av «propagandaen mot Hells Angels».
– Dette har pågått i to år, for at vi ikke skal få rekruttering til klubben. Det får vi likevel. Vi er ikke interessert i rekruttere folk fra Forsvaret, sier Olsgaard.
Han peker også på at mannen var børsemaker før han ble Hells Angels-medlem.
– Han kom til oss og søkte medlemskap, etter å ha kjørt Harley i mange år, og var interessert i bikerlivet.
Olsgaard mener det er en sak mellom mannen og Forsvaret at han oppbevarte våpen ulovlig.
– Var det et problem at han ble dømt for flere forhold i våpenloven?
– Nei, ikke for oss i klubben, det var et problem for han personlig. Han mista jo jobben sin. Men han er vel som flere andre i Forsvaret, som tar jobber på fritiden.

Fakta om én-prosent-klubber

  • Begrepet skal ha oppstått etter et MC-treff i California i 1947. Ulovligheter fant sted, og American Motorcyclist Associaton skal ha uttalt at problemene ble forårsaket av den ene prosenten som svertet publikums syn på MC-entusiaster.
  • Klubber som selv definerer seg utenfor det norske samfunnet, og har sine egne lover og regler.
  • Kklubbene anser seg som et brorskap, og to tredeler av medlemmene er straffedømt.
  • Av de 115 som var medlemmer av Hells Angels i perioden 2010 - 2012, var 71 prosent domfelt. I Bandidos var 62 prosent domfelt. I Coffin Cheaters 56 prosent.
  • Ifølge Politidirektoratet er medlemmene i én-prosent-klubbene ofte involvert i grov kriminalitet, særlig innførsel av narkotika, torpedovirksomhet og vold.
  • Norge har i dag seks én-prosent-klubber, ifølge Kripos. Dette er, i tillegg til Hells Angels, Bandidos og Coffin Cheaters MC, Outlaws, Gladiators MC og Mongols MC. I tillegg er en syvende klubb på vei, Black Raven.
Kilde: Norsk Politi, nr. 2, juni 2012.


   

 

Comments