Eget fengsel for utlendinger

Regjeringen åpnet mandag Kongsvinger fengsel, spesialtilpasset for utenlandske fanger.

Her blir det plass til 97 kriminelle utledninger som skal utvises etter soning og ikke tilbakeføres til det norske samfunnet. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Pål Lønseth (Ap) sier målsettingen med å samle utenlandske kriminelle i Kongsvinger fengsel på Vardåsen blant annet er å hindre utviklingen av organisert kriminalitet mellom norske og utenlandske kriminelle.
– Vi ønsker å sende flere utenlandske fanger til soning i deres hjemland, og dette fengselet er forbeholdt mannlige innsatte som skal utvises og transporteres ut av Norge ved løslatelse. De skal ikke tilbakeføres til det norske samfunnet, sier Lønseth.
Vardåsen fengsel har 97 plasser, der 49 er tilpasset innsatte med høyt sikkerhetsbehov og 48 mer ordinære plasser, der også utenlandske varetektsfanger vil bli plassert. Fengselet har allerede innsatte fra omtrent 20 forskjellige nasjoner.
– Innsatte på Vardåsen vil få tilpasset fengslingen med tanke på at de ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Skolen i fengselet konsentrerer seg om engelsk, byggfag, data og basiskunnskaper som å skrive, lese og regne. Biblioteket vil bestå av alt annet enn norsk litteratur, og det legges til rette for å utøve sin religion i tilpassede rom, sier Lønseth.
Per Sandberg og Siv Jensen fra Frp har ved flere anledninger tatt til orde for å skremme utenlandske kriminelle med egne fengsler og dårligere fengselsforhold.
Soningsforholdene ble også diskutert i Stortinget 4. desember mellom Jenny Klinge (Sp) og André Oktay Dahl (H), der det ble satt spørsmålstegn ved om utlendinger skal sone i fengsler med dårligere standard enn fengsler for nordmenn. Denne problemstillingen avvises av Lønseth.
– Det vil være et annet tilbud til disse utenlandske fangene, men materielt er det ingen forskjell på innsatte i dette fengselet sammenlignet med andre norske fengsler, sier Lønseth som viser til at Kongsvinger fengsel er utformet i samsvar med anbefalinger Europarådet kom med i oktober 2012. (ANB–NTB)
 

Comments