Sverigedemokraterna är – till skillnad från de övriga partierna – redo att kraftigt motverka den organiserade brottslighet här och nu.


I en artikelserie i Dagens Nyheter nyligen, avslöjades att de så kallade gängrelaterade brotten ökar, men också att trenden går åt fel håll och att det i dagsläget inte finns något som pekar på att trenden ska vända.
Vidare avslöjas att Polisen skönmålar statistiken och att den organiserade brottsligheten är större än någonsin i Sverige. Trenden pekar mot fler fall av utpressning, fler hot mot vittnen och offer samt fler fall av skjutningar på allmänna platser (DN 15/11).

För inte så länge sedan uttalade sig Rikspolisstyrelsen om situationen med gängrelaterade skjutningar och kallade den akut (proposition 2011/12:109, sid 16).

Efter artikelserien har de övriga sju partierna i riksdagen inte varit sena med att kräva vad man kallar krafttag mot den gängrelaterade brottsligheten. Man talar om vikten av att minska de sociala ojämlikheterna, fler samverkansprojekt och förebyggande åtgärder (DN 18/11).

Fina ord förvisso, men konkreta åtgärder som verkligen kan få bukt med gängkriminaliteten lyser i stort med sin frånvaro. 

Comments