Kripos slår alarm: Farlig pilleflom til Norge

SMUGLER MEDISINER: SMUGLER VALIUM: I 2012 hadde politiet 5 2629 beslag av benzodiazepiner. Beslagene utgjorde formidable 1.285 000 tabletter. Beslaget av er blant de høyeste noen gang. Her ser man et valiumbeslag fra 2012. Foto: TOLLVESENET
SMUGLER MEDISINER: SMUGLER VALIUM: I 2012
hadde politiet 5 2629 beslag av benzodiazepiner. Beslagene
utgjorde formidable 1.285 000 tabletter. Beslaget av er blant de
 høyeste noen gang. Her ser man et valiumbeslag fra 2012.
Foto: TOLLVESENET

Comments