Vi behöver trappa upp kampen mot gängen

Gängkriminaliteten är idag fullt utvecklad i de flesta större städer i Sverige. Mord, grova rån och skjutningar på öppen gatan har blivit vanliga inslag i nyhetsrapporteringen, nu senast de brutala rånen i Täby och Södertälje.

Utpressningsbrotten ökar kraftigt, liksom illegal indrivning och inkassoverksamhet, visar uppgifter från Brå. Vissa gäng ägnar sig åt en brutal form av brottslighet i syfte att skrämmas, där utpressning mot företagare är ett vanligt inslag. 

För att öka skyddet för vittnen vill Kristdemokraterna att möjligheten att vittna anonymt i vissa specifika fall prövas i Sverige, exempelvis när hot från gäng föreligger. En sådan ordning kan bland annat underlätta för tidigare gängmedlemmar att vittna. 

Till varje skola bör det vara knuten en särskilt utnämnd polis, som ska lära känna elever och personal, och som dessa ska kunna vända sig till om de upplever sig utsatta för brott. Att stötta och skydda avhoppare är också angeläget. Vi föreslår därför ökat stöd till avhopparjourer.
CAROLINE SZYBER (KD)
riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Comments