Politiet i Hedmark har det siste året klart å stoppe etablering av to mc-klubber som de mener er knytta til kriminell aktivitet.

Flere kriminelle MC-gjenger får fotfeste i Norge, og flere av disse forsøker å etablere seg i Hedmark og Oppland.

Såkalte enprosentgjenger har i følge politiet fotfeste på Hadeland, Gjøvik, Leira i Valdres, Ringsaker, Glomdalen og Os i Hedmark. I Hamar prøvde mc-klubben Outlaws å etablere seg, og i Nord-Odal prøvde mc-klubben Black Raven å etablere en klubb.

– Dette er store klubber som blant annet er etablert i Tyskland. Vi stoppet etableringen i Hedmark ved å gå i dialog, sier politiadvokat i Hedmark politidistrikt Rolf Thoresen.

Kriminell klubb på Vestoppland

Rolf Thoresen (NRK) Politiadvokat Rolf Thoresen sier at de ser med bekymring på mc-klubber som vil etablere seg.
NRK
MC-klubben Coffin Cheaters har vært etablert på Gjøvik i fem år, men er ikke den eneste klubben i Vestoppland som politiet mener driver med kriminell virksomhet.
– Vi ser at miljøet øker, vi forsøker å kartlegge det best mulig, sier Terje Otterstad ved Vest-Oppland politidistrikt.
Motorsykler skulle være det som var grunnlaget for mc-klubbene. Men de som har erklært seg som en-prosent-klubber har med det sagt at de følger sine egne lover og regler. Politiet kaller dem kriminelle mc-klubber.
At Hells Angels har sitt Innlandskontor i Ringsaker har vært godt kjent. Lenge har politiet jobbet med klubber som er såkalte support- eller støttegrupper til Hells Angels. Men nå ser de at også andre en-prosent-klubber prøver å etablere seg.
– De forsøker å ekspandere og få flere klubber i Norge, Outlaws er jo blant annet etablert på Eidsvoll, og de prøvde å etablere et kontor ved Hamar-kanten, sier Rolf Thoresen.

Black Raven i Nord-Odal

I Nord-Odal prøvde Black Raven-MC å etablere seg, klubben er en støtteklubb til den store tyske mc-klubben Gremium, som politiet mener er en klubb som driver med kriminell virksomhet i samme område som Hells Angels. Begge klubbene klarte politiet å stoppe.
–Det er fordi politiet var tidlig inne med dialog, både med klubben men også eventueller utleiere, forklarer Thoresen.
– Hvordan kan dere vite at klubbene driver med kriminalitet?
– Politiets oppgave er å ivareta sikkerheten i samfunnet, og ikke minst forhindre kriminalitet. Når vi mistenker at det kan forekomme kriminalitet forsøker vi å gripe tidlig inn og stoppe det, forklarer Thoresen.
Han sier at politiet har opparbeidet seg en god del kunnskap om klubbene, og at de slik har sitt på det tørre når de forsøker å hindre klubbene i å etablere seg.

Holder klubbene under oppsikt

Både i Hedmark og Oppland holder politiet nå klubber de mistenker kan knyttes til de såkalte kriminelle mc-klubbene under oppsikt. Både fordi de er redd de fører med seg mer kriminalitet, men også fordi de frykter konflikter mellom klubbene.
– Vi ser det slik at det er grunn til bekymring, vi vet at dette er kriminelle mc-klubber som begår straffbare handlinger, og som ikke ønsker å etterleve norske lover og regler, sier Terje Otterstad.
Politiet tror flere mc-klubber kan bli satt under press for å velge side mellom det de kaller de kriminelle mc-klubber.
– Erfaring tilsier at enhver etablert mc-klubb kan bli utsatt for press fra en av de større klubbene. Det er fordi de ønsker seg support, og flere som kan støtte dem, sier Thoresen.
Otterstad sier at det beste politiet kan gjøre, er å uroe miljøet mest mulig.
– Slik føler de at de ikke får handlingsrom her, og kanskje trekker vekk fra området. 

Comments