Dagsböter för Bandidos-hot

 Rättegången mot en 56-årig man samlade förra veckan flera anhängare från mc-gänget Bandidos.

Det var förra veckan som Linköpings tingsrätt överraskades av sju, åtta män som antas höra till mc-gänget Bandidos. Flera av dem bar västar i rättsalen och ska enligt åklagare Eva Kokkonen ha skrämt de målsägande.

Trots närvaron och stämningen i rättsalen fullföljdes rättegången. Ett par målsäganden hördes via videolänk från ett rum i anslutning till rättssalen.

Dömdes
Målet gällde olaga hot. 56-åringen hade åtalats för att i maj förra året ha hotat en kvinna och tre män. Han dömdes igår till 80 dagsböter och skadestånd om 5000 kronor till kvinnan. Skadeståndskraven från männen ogillades.

Hotet som ska ha skett i anslutning till mannens bostad i en mindre ort i kommunen hade även inslag av mc-gäng.

Alldeles intill fastigheten arrenderar kvinnan betesmark. Den aktuella dagen skulle marken hägnas in, vilket 56-åringen hade synpunkter på. Eftersom kvinnan i förväg känt obehag inför att träffa 56-åringen hade hon bett tre män om hjälp.

Släkt
Spridda diskussioner uppstod vid stängslingen, bland annat om en bil som stod parkerad på en grannfastighet. 56-åringen uppgav som skäl i rätten att han under flera års tid plågats av trakasserier från okända, som kört för fort utanför hans hus och kastat in saker på tomten.
För att slippa det hade 56-åringen satt upp en skylt vid tomtgränsen med hänvisning till Bandidos. Han har uppgett att han har en anhörig som är medlem av mc-gänget, men att själv inte har koppling till klubben.

Pissat på
Under meningsutbytet gick mannen in i sitt hus och kom ut i en t-shirt med texten Bandidos på. Han bad de tre männen att visa respekt och pekade mot skylten.

Enligt målsäganden var 56-åringen hotfull och aggressiv. Han skulle gjort en gest med handen som om han avfyrade en pistol mot kvinnan och en av männen. 56-åringen skulle också gjort uttalande om att de målsägande "pissat på Bandidos". Kvinnan och en av männen ringde polis.

56-åringen förnekar brott. Tingsrätten anser att de målsägandes berättelser varit trovärdiga och att 56-åringens uttalanden varit underförstådda hotelser, ägnade att framkalla allvarlig fruktan.
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8511923

Comments