Politistrid om håndtering av MC-klubber

Kripos-linjen er å være «hard mot de harde», og gjøre det mest mulig vanskelig for folk å være medlemmer. I Oslo er det dialog som gjelder.
Professor Paul Larsson på Politihøgskolen er enig med Oslo-tilnærmingen og mener det er bedre å opprettholde en dialog med MC-klubbene. Han sier det er tydelig at det har utviklet seg to ulike strategier innenfor politiet, der Kripos og Oslo politidistrikt står på hver sin side.
– I mange tilfeller tror jeg det kan være kontraproduktivt, skape større spenninger og føre til at miljøet lukker seg. Oslo-tilnærmingen dreier seg om å opprettholde kommunikasjonen og dialogen. Jeg tror det er en mer farbar vei, fordi politiet vil få mer informasjon om hva som skjer i miljøet og dessuten bedre kan forebygge at farlige situasjoner utvikler seg, sier Larsson til Bergens Tidende.
Seniorrådgiver Roger Stubberud i Oslo politidistrikt mener dialog-linjen har hindret at konflikter i miljøet eskalerer.
– Her i Oslo har vi med stort hell opprettet møteplasser mellom kriminelle miljøer og politiet. Det har hindret at mindre problemer utvikler seg til noe større. Vi har ikke hatt noen store utfordringer eller ordensmessige problemer med mc-miljøet siden vi begynte med dialogprosjektet i 1999. Det har stort sett vært småhendelser, sier Stubberud. (©NTB)

Comments