Vil jage Bandidos ut av klubbhuset


Benytter tvangsmidler

– Vi har vært der og dokumentert forholdene, og nå utarbeides det en rapport med fotografier av det vi observerte. Vi vil kreve at den ulovlige bruken opphører. I ytterste konsekvens vil vi benytte oss av tvangsmulkt, sier Bygnings- og reguleringssjef Lasse Henriksen om saken.

En slik omgjøring av eiendommens faktiske bruk, er nemlig søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.
Kommunen har imidlertid ikke vært fullt så heldige med inndrivelsen overfor samme MC-klubb tidligere. I en sak fra 2004 på Gressvik, ble tvangsmulkten til svimlende summer.

– Det ble et anselig beløp til slutt, faktisk flere hundre tusen kroner, men jeg tror ikke at de til sjuende og sist var betalingsdyktige; de vi krevde pengene av. Kemneren jobbet iherdig med å få inndrevet beløpet, men det var ikke mulig. Det fantes heller ikke noe å ta beslag i, sier Henriksen.

Det var i fjor høst at omgivelsene ble klar over at «innflyttere» hadde slått seg ned i nabolaget i Nabbetorpveien på Gudeberg:
Et stort skilt med logoen til MC-klubben ble slått opp ved siden av inngangsdøren, og avansert kameraovervåking ble oppmontert på husfasaden.

Naboene har overfor FB beskrevet aktiviteten i huset som stillfaren og foreløpig til liten sjenanse for omgivelsene. Politiet har imidlertid utvist skepsis og holdt et øye med eiendommen:

Ved en eventuell konfrontasjon mellom Bandidos og en rivaliserende klubb er nettopp klubbhusene en potensiell «slagmark» – og i dette tilfellet ligger eiendommen et knapt steinkast fra en barneskole og midt i et villastrøk.

Lover handling

Lokalsamfunnsutvalget har også engasjert seg, og ordfører Jon Ivar Nygård er klar i sin oppfatning:

– Her har politiaksjonen avdekket at det er kriminalitet forbundet med virksomheten som drives der, og et bolighus brukes som klubblokale. Dette vil kommunen følge opp. Muligens ved å gjøre en henvendelse til huseier.
Les også: Vil kaste ut Bandidos
Les også: Vil hindre Bandidos med vestforbud
Les også: Norsk og nederlandsk Bandidos-leder fengslet

Comments