Vil ikke ha Hells Angels i byen

Leder i Stavanger Høyre Odd Jo Forsell ønsker ikke at Hells Angels skal etablere seg i Stavanger sentrum.
- Høyre har programfestet at vi verken ønsker at Hells Angels skal få fotfeste i Norge eller lokalt. Dette er lite ønskelig for Stavanger og Stavanger Høyre. Vi ønsker ikke at såkalte 1%-klubber skal få etablere seg, sier Forsell til Aftenbladet.

Huseiere må ta ansvar

Han mener at også huseiere må ta ansvar for hvem de selger eller leier ut til. Forsell mener også at motorsykler er uønsket i området der Crazy Piano holder til i dag.

Les også

Hells Angels vil til Stavanger sentrum1

Hells Angels MC Stavanger ønsker å etablere en base sentralt i Stavanger. En stor gruppe medlemmer av klubben møtte nylig opp da det var visning på utestedet Crazy Piano som ligger ute til salgs.
- Hva kan kommunen gjøre for å hindre at klubben får etablere seg i lokaler i Stavanger sentrum.
- Vi kan ikke hindre folk i å kjøpe bygg, men det er veldig uheldig om Hells Angels skal ha et lokale midt i Stavanger sentrum. Jeg setter også spørsmålstegn ved hvordan klubben kan finansiere en så høy kjøpesum som prisantydningen på nesten 9 millioner kroner. En klubb skal ha veldig mange medlemmer for å kunne betale et så høyt beløp, sier Forsell, som legger til:
- For Hells Angels og byen sin del må Steinkargata være et av de mest idiotiske stedene å velge. Her er det gågater i området omkring, sier Odd Jo Forsell til Aftenbladet.

Restriktive med skjenkeløyve

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) vil ikke ha en Hells Angels-base i Stavanger.
- Det er ikke akkurat slike miljøer vi ønsker å ha midt i sentrum, sier Tysdal Moe til Aftenbladet.
Hun antar at eiendommen i dag er regulert til næringsvirksomhet.
- Regulering er et område kommunen har innflytelse på, og i utgangspunktet er jeg skeptisk til en omregulering. Sentrum er jo næringsrelatert, men jeg må se søknaden først.
Crazy Piano er i dag en pub med alkoholservering. At Hells Angels skal kunne fortsette denne virksomheten, ønsker ikke varaordføreren.
- Vi vil være restriktive med å gi skjenkeløyve dersom Hells Angels ønsker å drive stedet som pub.
De såkalte 1 %-klubbene, som Hells Angels anses å være en del av, er et problem flere kommuner er opptatt av.
- Fra KS, som er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, har vi fått beskjed om å være restriktive med reguleringen av eiendommer. Jeg har møtt ordførere fra andre kommuner som har brukt reguleringsbestemmelsene med hell for å hindre disse miljøene med å utvikle seg, sier Bjørg Tysdal Moe til Aftenbladet.

Vil forebygge kriminalitet

Politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt ønsker ikke å utbasunere noen sterke synspunkter i den konkrete saken, der Hells Angels' ønsker å etablere seg i Stavanger sentrum.
- Vår holdning til 1 %-miljøet ligger fast og det er kjent, sier Vik til Aftenbladet.
- Betyr det at Hells Angels' er uønsket i Stavanger?
- Vi ønsker ikke at noen kriminelle miljøer skal få vokse. Vår jobb er å forebygge og bekjempe kriminalitet. Om det er 1%-klubber eller andre er ikke så viktig. Det er den kriminelle aktiviteten vi er ute etter, sier politimester Hans Vik til Aftenbladet.

Comments