Hells Angels-lederen dømt til ni års fengselLederen for Hells Angels i Norge, Ove Jørgensen Høyland, er dømt til ni års fengsel for ha stått bak et omfattende narkotikanettverk.

Høyland vil anke dommen på stedet, får NTB opplyst.
Ifølge NRK er også de øvrige sju tiltalte i saken dømt for narkotikakriminalitet.

De åtte har ulik tilknytning til Hells Angels og var tiltalt for å ha deltatt i en organisert kriminell gruppe. Det var knyttet stor spenning til om Høyland ville bli dømt da det var få direkte bevis mot ham.

Under rettssaken ble det dokumentert et omfattende overvåkingsmateriale fra etterforskningen som omfatter mer enn 700 timer avlytting, 35.000 telefonsamtaler og 24.000 SMS-er.

Les også: MC-bande truer til seg territorium

Comments