Åtte smuglerdømte anker dom i Troms


Ankesaken kommer opp i Hålogaland lagmannsrett i september, melder NRK.
De åtte ble i juni dømt til fengsel i fra to år og to måneder og opptil ti år og seks måneder. De var tiltalt for å ha fraktet store mengder hasj og amfetamin fra Oslo og til Nord-Norge.
– Samtlige åtte har anket over bevisvurderingen i skyldspørsmålet. Noen har også anket over saksbehandling, opplyser Lars Fause ved statsadvokatembetet i Tromsø.

Seks av de åtte ble dømt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven, som skal straffe organisert kriminalitet. Påtalemyndigheten anker denne avgjørelsen.
– To ble frifunnet for spørsmålet om organisert kriminalitet, og det spørsmålet ønsker påtalemyndigheten prøvd på nytt, sier Fause. (©NTB)

Comments