Twin Eagles inn i Devils Choice


Twin Eagles har vært «venneklubb» med Devils Choice siden
30. april 2011. Dette skiltet, som markerer deres offisielle vennskap,
henger på klubbhuset på Stokke. Det er basert på «honour,
brotherhood and loyalty», står det på skiltet.

Ved å bli medlem av Devils Choice, vil Twin Eagles komme nærmere Hells Angels. Politiet er bekymret og kommunen tar avstand.

Det er bare et spørsmål om tid før Twin Eagles blir medlem av underorganisasjonen til Hells Angels som går under navnet Devils Choice forteller politiet. I lokalene på Stokke er det hengt opp et «43»-skilt på veggen, som er kjennetegnet til Devils Choice. Twin Eagles sine egne Devils Choice-merker skal også være ferdig trykket opp. Politiet antar at klubbskifte vil skje i løpet av kort tid. I dag er Twin Eagles en såkalt «venneklubb» til Devis Choice og er sympatisør og supportklubb til Hells Angels.
– Når de da blir offisielle medlemmer, blir de mer formalisert knyttet opp mot Hells Angels enn de tidligere var som supportklubb, forteller Leif Vagle, leder for Agder-politiets avdeling mot organisert kriminalitet.

– Bekymret

Devils Choice eksisterer ikke foreløpig i Norge, men har 14 klubber i Danmark og en på Island. I fjor annonserte Devils Choice at fem klubber i Norge var «venneklubber» eller sympatisører av underorganisasjonen til Hells Angels. Medlemmer av den lokale klubben har også lagt inn innlegg i gjesteboken på Devils Choice sine nettsider.
– Vi vet hvordan organisasjonen er bygget opp. For få status som offisielle medlemmer må man også levere. Twin Eagles må da utføre tjenester og oppgaver for moderklubben. Dette består ofte av å delta og ta jobber på arrangementer. Da står de i baren, kjører gjester, vasker lokaler. Drittjobbene altså, sier Vagle.
– 1%-klubbene mener vi genererer kriminalitet. I hovedsak narkotikakriminalitet og torpedovirksomhet. Enhver som er supporter, er med på å styrke organisasjonen ved å delta som bidragsyter for Hells Angels. Det gir økonomi i systemet og bidrar til at Hells Angels er levedyktig. De er kanskje ikke direkte med på å bidra til kulturen og til kriminaliteten, men helt klart indirekte, forklarer Vagle som ikke har tro på at det kun er snakk om menn på motorsykler som liker å ta en pils i solsteiken.
– Enkeltmedlemmer sier at de er snille familiefedre som ikke gjøre noe galt. Borgere må ta ansvar, og når man er med i slike klubber, vil politiet kalle dette for ansvarsfraskrivelse. Disse gjengene er kriminelle og organiserte, noe som er understreket av europeiske og internasjonale enheter, forklarer Vagle som videre er bekymret.
– Vi er bekymret for Twin Eagles og vi har rettet fokus mot klubben. Det er helt klart at folk må ta avstand fra den, sier Vagle.

Tar avstand

Det har også Farsund kommune gjort. Ordfører Richard Buch har et enstemmig kommunestyre bak seg når han sier at kommunen tar avstand fra Twin Eagles.
– Det er vedtatt i kommunestyret at vi tar klart avstand fra den typer klubber. Personlig er jeg veldig skeptisk til virksomheten de driver, sier Buch.
– Hva tenker du om at klubben nå peiler seg inn mot Devils Choice?
– Vi tar til oss signalene fra politiet og holder oss oppdatert på rapporter om disse miljøene. Hvis de da kommer nærmere Hells Angels, er dette noe vi absolutt ikke ønsker i Farsund kommune, bekrefter ordføreren som selv har tatt initiativ i denne saken og holdt møter med politiet.

– Kommer ikke nærmere

Såkalte «prospects», er offisielle prøvemedlemmer som ønsker fullverdig medlemskap i klubben. Twin Eagles har nylig rekruttert nye folk til klubben. En lokal mann er også «hangaround» på Stokke, som betyr at han er i en tilknytningsfase og må bevise sitt fremtidige prøvemedlemskap gjennom diverse arbeid for klubben, ifølge politiet.
Når Twin Eagles «patcher» over, vil medlemskulturen endres. Noen vil slutte, andre vil bli og nye vil komme til, ifølge politiet.
– En av oppgavene for en slik klubb vil hele tiden være rekruttering. Dette skjer på fester eller andre arenaer der det også avtales og planlegges kriminalitet, sier Leif Vagle som mener det hele er svært uheldig.
– Man kommer ikke nærmere Hells Angels enn det Twin Eagles vil gjøre ved å bli Devils Choice, forteller Vagle.

Vil ikke kommentere

President i Twin Eagles, Glenn Gabrielsen, ønsker ikke å kommentere saken.
– Det er enighet i klubben om at vi ikke ønsker å kommentere denne saken, skriver Glenn Gabrielsen i en tekstmelding.

Comments