Stoppet MC-treff i Våler

ARRANGEMENT
ARRANGEMENT: Ifølge politiet ønsket Bandidos MC å arrangere 15-årsjubileum
på Nike i Våler denne helgen. Det ble stoppet av Våler kommune. Bildet er tatt
i en annen sammenheng i 2011. (Arkivfoto Kjell-Kristian Sikkeland)

- Vi fikk en forespørsel fra politiet om det hadde kommet en søknad til kommunen fra Bandidos om å få arrangere 15-årsjubileum på Nike denne helgen. Da heiv vi oss rundt, sier ordfører i Våler, Reidar Kaabbel.


I tett samarbeid med politiet informerte kommunen både eierne og naboene til Nikebatteriet, og på en uke kom de opp med et vedtak som stopper arrangementet.
– Våler kommune aksepterer ikke at det gjennomføres MC-treff på Nikebatteriet, skriver rådmannen i en melding om vedtaket. Her henvises det til flere tidligere vedtak.

LES OGSÅ: Eierne: – Vi ønsker ikke MC-treff her

Uønsket

Fra politiet ble Våler gjort kjent med at Bandidos MC Eastside i Fredrikstad planla en jubileumsfest på Nike denne helgen, i forbindelse med sitt 15 års jubileum.

Arrangementet skal ha hatt status som et såkalt «mandatory treff», det vil si at alle klubber i innland og utland er forpliktet til å sende minst ett medlem som representant for sin klubb. Kommunen forventet derfor i overkant av 300 deltakere.
– Dette er et stort arrangement, som vi ikke ønsker. Vi vil at Våler skal være et trygt og godt sted å bo, og trenger ikke arrangementer som forstyrrer det. Spørsmålet er hvordan man stopper det. Det er ikke enkelt, sier Kaabbel.
– Vi hadde et prinsippvedtak fra før om at 1%-klubber er uønsket i kommunen. Det vedtaket har vi nå fulgt opp med alle lovlige midler, sier ordføreren. Kommunen viser blant annet til et tidligere vedtak om at eiendommen på Nike har fått utsettelse på en oppgradering av avløpsanlegget, forutsatt at eiendommen ikke bebos eller er i aktiv bruk.

Et større arrangement som dette vil være i strid med disse forutsetningene.
– Vi har et nærpoliti som fungerer, og her har alle dratt i samme retning, sier Reidar Kaabbel.

LES OGSÅ: Mossing tiltalt i Nord-Norges største narkosak

Får skryt

Lensmann ved Vansjø lensmannskontor, Kjetil Lunde, roser kommunen for dens handlekraft.
– Vi tok kontakt med Våler forrige fredag for å spørre om de hadde fått melding om et større arrangement på Nike.

Bandidos skulle arrangere en fest for mange hundre medlemmer. Politidirektoratet definerer 1%-klubber som et samfunnsproblem, og politiet ønsker ikke slike arrangementer, som vi mener gir grobunn for kriminalitet, sier Kjetil Lunde.
– Kommunen har brukt lovverket til å fatte et vedtak hvor de er meget tydelige på at de ikke ønsker en slik fest. Det er politiet veldig fornøyd med. Her var det korte frister, så kommunen skal ha ros, sier Lunde og tilføyer:
– Vi forutsetter nå at det ikke blir noe arrangement i Våler.

LES OGSÅ: Åtte personer i MC-miljø arrestert på Rygge

Moss Avis har forsøkt å komme i kontakt med Bandidos MC på telefon og mail, men lyktes ikke med det.

Comments