Dansk ekstremisme: Grupperne lurer i Midt- og Vestjylland


Det er især grupper som Danish Defence League, der blomstrer i Nord- og Midtjylland.

For første gang kortlægges Danmarks radikaliserede miljøer. Fredag offentliggøres første del, som viser, at højreradikale – bandt andet Danskernes Parti som stiller op til kommunalvalget – trives i det midt- og vestjyske.

Højreekstremistiske kræfter står solidt i Midt- og Vestjylland. Værst er de voldelige organisationer Danish Defence League og rockergruppen Devils Choice samt to løsere grupper, der knytter sig til Danmarks Nationale Front og miljøet omkring en unavngiven fodboldklub. Det konkluderer den første del af en national kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske grupper, som SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – har udarbejdet for Social- og Integrationsministeriet, skriver Berlingske.

Delundersøgelsen, som offentliggøres fredag, udpeger 12 grupper i seks af områdets 11 kommuner. Nærmere bestemt identificeres tre anti-demokratiske organisationer: Danish Defence League, Devils Choice og Danskernes Parti. Derudover påpeges ni mindre grupper, hvoraf fem ifølge definitionerne er højreekstremistiske eller antidemokratiske, højreorienterede grupper, mens fire er islamisk ekstremistiske eller antidemokratiske.

Blandt de islamiske grupper ligger to af dem i gråzonen mellem ekstremisme og kriminalitet, men de spiller i det hele taget en minimal rolle i kortlægningen. Der er ikke fundet antidemokratiske, venstreorienterede grupper i politikredsen, der strækker sig fra Silkeborg i øst til Lemvig i vest, fra Thisted i nord til Ringkøbing-Skjern i syd.

»Danish Defence League og Devils Choice er i mine øjne de værste, fordi de er ekstremistiske og voldelige,« siger social- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF), som understreger, at »ekstremisme og anti-demokratiske miljøer aldrig må være svaret på det, som unge søger«.
Chris Holmsted Larsen, som forsker i politisk ekstremisme ved Roskilde Universitet, kender ikke til eventuel ekstremisme hos Devils Choice, men siger om Danish Defence League:
»Det er en gruppe med et stort aktivistisk og voldeligt potentiale, som man bestemt skal være opmærksom på.«

SFI-kortlægningen bygger blandt andet på interview med politifolk, SSP-medarbejdere og andet såkaldt frontpersonale med indsigt. Samtidig er organisationernes og gruppernes aktiviteter på internettet og andre steder blevet observeret.

Rapporten vurderer, at den landsdækkende organisation Danish Defence League har 10-25 medlemmer i den vestjyske afdeling. Samtidig vurderes det, at DDL hovedsageligt tiltrækker folk med samme social-økonomiske baggrund, der karakteriseres med ét ord: ressourcesvag. Stilen er store muskler og tatoveringer. Ideologien er antimuslimsk og nationalistisk.

DDL beskrives som en underafdeling af et internationalt netværk styret af moderorganisationen English Defence League. Derudover har DDL et tæt samarbejde med bl.a. foreningen Stop Islamiseringen af Danmark, SIAD.
»Ligesom deres tætte samarbejdspartner SIAD mener de, at den vestlige verden er i krig med islam, og at denne religion skal bekæmpes og udryddes,« beskrives det i SFI-rapporten.

DDL har i pressen hævdet at være ikke-voldelig og handle i selvforsvar, men det står ifølge rapporten i »skærende kontrast« til informanternes oplevelser. Dels fortæller somaliske kvinder, at de har fået trusler fra DDL om, at der ville blive sat ild til deres lejligheder, hvis de ikke flyttede. Dels beskriver informanter overfald på tre personer, der blev forfulgt af DDL, fordi de enten er aktive på venstrefløjen eller har anden etnicitet end dansk. Overfaldene blev ifølge rapporten ikke meldt til politiet.

Rockergruppen Devils Choice tæller ifølge rapporten op til 30 kernemedlemmer og op til 80 løsere medlemmer. De vurderes også at komme fra socialt belastede familier. Politisk er der i Devils Choice »tilsyneladende ikke tale om en hverken systematisk eller sammenhængende ideologi, men om en vis fremmedfjendskhed, der for eksempel understøttes af tilstedeværelsen af nazistiske symboler.« Ifølge undersøgelsen er medlemmerne af Devils Choice truende og voldelige over for fjender.

Den tredje antidemokratiske – men ikke-voldelige <saxo:ch value="226 128 147"/> organisation i Midt- og Vestjylland er Danskernes Parti, som stiller op til kommunalvalget i november. Den 23-årige formand, Daniel Carlsen, er blevet interviewet til SFI-kortlægningen og betoner her, at Danskernes Parti er demokratisk.

Men rapporten konkluderer blandt andet, »at partiet med sin ideologi ikke lever op til det, der kan beskrives som liberale demokratiers ligheds- og toleranceprincipper, hvor alle medlemmer af samfundet behandles som lige værdifulde og ligeberettigede medlemmer. Det er således tydeligt, at Danskernes Parti ønsker at begrænse andre etniske grupper end danske gennem hjemsendelse.«
På den baggrund kalder Annette Vilhelmsen det problematisk, at partiet stiller op til kommunalvalget.
»Danskernes Parti bruger den demokratiske ret til at stille op, men formålet er at underkende demokratiets frihedsprincipper,« siger ministeren.

Forlagt rapportens konklusion og ministerens kritik siger Daniel Carlsen:
»Som det fremgår af vores program, er vi i høj grad tilhængere af demokrati. Men det er rigtigt, at vi ikke er liberale demokrater, der betragter Danmark som hele verdens socialkontor. Vi er derimod nationale demokrater, der betragter Danmark som danskernes land.«

Comments