Anker HA-frifinnelse

For omkring en måned siden ble tre menn på 28, 24 og 23 år frifunnet for ulovlig skjenking i lokalene til Hells Angels på Braut.

Nå har politiadvokat Karen Mork anket dommen og Gulating lagmannsrett har sluppet saken gjennom til ny behandling.
– Jeg er uenig i dommen. Uenig både når det gjelder lovanvendelsen og bevisbedømmelsen, uten at jeg ønsker å gå i detalj på dette, sier Mork til RA.
10. og 11. februar blir det full ny rettsrunde i Gulating lagmannsrett.
 
Fikk forelegg
Bakgrunnen for saken er at samtlige av de tre har fått forelegg for skjenkingen som fant sted i lokalene til Hells Angels på Braut 3. november i fjor.
 
Ingen av de tre har godtatt foreleggene, og dermed gikk saken til Jæren tingrett.28-åringen og 24-åringen er prøvemedlemmer, såkalte «prospekts» i HA, mens 23-åringen er medlem av «crew 81» som består av ti yngre medlemmer som ønsker en framtidig karriere i Hells Angels.De tre tiltalte sammen med de øvrige crew-medlemmene og «prospekts» ønsket å arrangere en halloweenfest den aktuelle datoen og i den anledning fikk de lov til å låne lokalene til Hells Angels.
 
– Rimelig tvil
Invitasjonene til festen ble lagt ut på Facebook.
Jæren tingrett viste til at det manglet dokumentasjon på om invitasjonen var åpen for alle av arrangørenes Facebook-kontakter, eller om det var snakk om et lukket arrangement på Facebook som kun var tilgjengelig for dem som ble invitert.
 
Jæren tingrett kom til følgende konklusjon: «Under henvisning til prinsippet om at enhver rimelig tvil skal komme de tiltalte til gode legger retten til grunn at invitasjonen skjedde gjennom et lukket arrangement på Facebook.»
Egne drikkevarer
Retten la også til grunn at på invitasjonen ble det opplyst til festdeltakerne om at de måtte ha med egne drikkevarer og at det ville koste 100 kroner i inngangspenger, og at de inviterte hadde mulighet for å ta med seg egne venner.
Retten la også til grunn at arrangørene av festen, inkludert de tre tiltalte, hadde spleiset på alkohol som ble oppbevart i en bar i lokalene.
 
«Retten finner ikke tilstrekkelige bevis for at alkoholen som var kjøpt inn for anledningen ble servert til de øvrige festdeltakerne verken mot betaling eller vederlagsfritt», heter det i dommen.

Comments