Hells Angels får feire jul i hovedkvarteret

FORNØYD: Rune «Supern» Olsgaard er fonøyd med at Hells Angels får beholde «huset» sitt.
FORNØYD: Rune «Supern» Olsgaard er fonøyd med at Hells Angels
får beholde «huset» sitt.


- Politiets arrest i huset hang ikke på greip, sier HA-talsmann.
I en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett kommer det fram at motorsykkelklubben Hells Angels får feire jul i fortet sitt på Alnabru.

Det svartmalte huset langs E6 ble i 23. oktober konfiskert i forbindelse med en politiaksjon. Bakgrunnen for aksjonen var to tiltaler fra 2010 og 2011.


I 2010 ble det gjort beslag av fire skytevåpen i klubblokalet, mens det 2011 ble beslaglagt elleve skytevåpen i lokalet. På bakgrunn av dette valgte påtalemyndigheten å ta beslag i huset.

Les egen sak: Hells Angels på sosialen


- Lagmannsretten har kommet til det samme som tingretten i saken. Det er ikke behov for å konfiskere huset, og de kan gå julen trygt i møt, sier Elden til NettavisenNA24.
- Hva tenker du om aksjonen, og beslaget av huset?
- Dette var en overreaksjon fra politiet som de måtte skjønne ikke ville ha noe for seg. Det er uforståelig hvorfor de ødelegger mange års god dialog med et slik panikkgrep, sier Elden.

Supern: - Skal feire med en øl
HA-talsmann Rune «Supern» Olsgaard sier han og klubben er glad for at lagmannsretten opprettholder tingrettens kjennelse.
- Vi er glad for at lagmannsretten forkaster politiets anke. Politiets arrest i huset hang ikke på greip, sier Olsgaard til Nettavisen NA24.
- Blir det fest i kveld?
- Om ikke fest, blir det i hvert fall en øl eller to, sier Olsgaard.

Politiet har følgende kommentar til kjennelsen:
- Lagmannsretten opprettholdt beslaget, men vi fikk ikke gjennomslag for utkastelsen. Det har vi notert oss. Påtalemyndigheten vurderer en eventuell anke, sier Einar Aas, sjef organisert kriminalitet Oslo Politidistrikt.

Comments