Politiker om Hells Angels-utstilling: Kunnskapsløst og naivtHELLS ANGELS: Payback Norge, en sammenslutning av mange motorsykkelklubber i Norge, arrangerte tidligere i høst en markering foran Stortinget i protest mot at de mener alle medlemmer i klubbene blir skåret over en kam og blir ansett som kriminelle eller potensielt kriminelle. Foto: NTB SCANPIX
HELLS ANGELS: Payback Norge, en sammenslutning av mange
motorsykkelklubber i Norge, arrangerte tidligere i høst en markering
foran Stortinget i protest mot at de mener alle medlemmer i klubbene
blir skåret over en kam og blir ansett som kriminelle eller potensielt kriminelle.
Foto: NTB SCANPIX
 
Kulturhistorisk museum skal stille ut Hells Angels-bilder for å belyse frihetens grenser,
under grunnlovsjubileet. Det skaper debatt.

- Det er så kunnskapsløst og naivt at jeg kjenner jeg blir provosert av å snakke om det,
sier Anders B. Werp (H), første nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

17. mai 2014 er det 200 år siden grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll,
og det er planlagt en stor feiring. Alle er imidlertid ikke helt fornøyd med innslaget av
Hells Angels (HA) for å belyse frihetens grenser i utstillingen «Ja, vi elsker frihet».

Werp har bedt kunnskapsministeren redegjøre.  
       
Les spørsmålet hans her.

- HA er forbundet med organisert kriminalitet, hovedsakelig i forhold til narkotika
og vold. Hvilken frihet er det de bedriver? Frihet for narkotikaofre eller dem som
selger narkotika?
 
Frihet for de som utøver vold? Grunnloven har mange friheter i seg, men jeg ser ikke noe
relevant her, sier Werp.

HA bestrider Kripos-tall

Nye Kripos-tall over straffedømte i Hells Angels, som ble lagt fram under
rettssaken i Hålogaland lagmannsrett i slutten av oktober, viser at 77,8 prosent var straffedømt.
 
Ser en bort fra trafikkforseelser er antallet 72,7 prosent. Oversikten tok utgangspunkt i politiets
straffesaksregistre. Kripos ønsker ikke å kommentere utstillingen overfor VG.

- De tallene som politiet kommer med stemmer ikke. Politiet oppga et langt lavere tall - på
52 prosent - til Europol. Og våre egne undersøkelser av MC-klubbene i Norge inkludert oss
viser at andelen straffedømte ligger enda lavere. Faktisk lavere enn andelen blant menn i
denne aldersgruppen generelt, sier talsmann Rune «Superen» Olsgaard for Hells Angels i Norge.

- Skjæres over én kam

Det er fotograf Marcel Lelienhof som har tatt bildene, som også blir publisert i en bok han
har arbeidet med i fem år.

- Dette er et dokumentarprosjekt, og jeg ser liksom ikke hvorfor en gruppe mennesker skal
utestenges og at alle skal skjæres over én kam, sier Lelienhof.

- Vi har bedt om å få utlevert vandelsattest på alle våre medlemmer for å få motbevist tallene
til politiet. Justisdepartementet så ikke at vi hadde god nok grunn, men ved hjelp av
advokat John Christian Elden har vi fått utlevert vandel fra flere politistasjoner, sier Olsgaard i HA.


Olsgaard mener Hells Angels er en naturlig del av en frihetsutstilling:

- Norge ble et fritt land for 200 år siden. Det er ytringsfrihet i Norge og vi er det landet i
verden med flest MC-klubber i forhold til antall innbyggere. Hvorfor skal vi ikke kunne
være en del av en utstilling for å vise hvem vi er? spør Olsgaard.

- Lite frihet

Stortinget forvalter grunnloven, og Werp antar at han har et samlet Storting bak seg i sin
 store forbauselse over utstillingen.

- Vi har mange friheter i Norge, men hos Hells Angels kan ikke fargede bli medlemmer.
Kvinner kan ikke bli fullverdige medlemmer, bare klubbens eiendom, sier Werp.

Det benekter Olsgaard i HA.

Werp presiserer at hans motstand ikke handler om sensur, men hva som er passende på
et grunnlovsjubileum.

- Det er snakk om en fotoutstilling. Og jeg lurer på hva de vil ha med? Bilder etter
bomben i Drammen der en person omkom og Hells Angels-medlemmer ble dømt? Bilder av
ofre som er utsatt for vold etter torpedooppdrag av Hells Angels?

- Dette handler om alt annet enn frihet, og vi kan ikke han en oppfatning av at dette er
eksotisk og spennende.

Glad for debatten

På Kulturhistorisk museum er kurator for frihetsutstillingen Lill-Ann Chepstow-Lusty glad
for debatten.
       

  - Jeg synes det er veldig bra at folk har synspunkter om utstillingen. Vi skal hverken hylle eller henge ut Hells Angels, sier Chepstow-Lusty.

Hun fremhever at museet samarbeider med Marcel Leliënhof og viser hans fotoutstilling
med foto av HA-medlemmer.

- Ingen har monopol på å si hva frihet handler om. Men en grunn til at vi har med Hells Angels
er fordi Harley Davidson er et ikon for frihet. Vi bruker Hells Angels for å diskutere og
uforsker frihetens yttergrenser. Poenget er selvfølgelig å skape debatt for å nå ut, sier kuratoren.

Hun forventer at utstillingen går som planlagt. Den åpner 16. mai 2014.

- Det ville vært svært spesielt å sensurere en utstilling av bilder som også skal trykkes i en bok
 som selges over hele landet. Spesielt ettersom dette handler om frihet.

Kunnskapsdepartementet vil ikke blande seg

Kunnskapsministeren er på reise utenlands, men statssekretær Bjørn Haugstad (H) svarer
at universitets og høgskoleloven også definerer akademisk og kunstnerisk frihet.

- Å velge innhold for en slik utstilling vurderer vi at ligger klart under universitetets
myndighet til å vurdere selv, sier Haugstad.
 

Comments