- Money talks, rett og slett

Det er gjort 27 våpenbeslag relatert til gjengene hittil i år. - De er litt over snittet nådeløse.
Dette sa Hells Angels-talsmann, Rune «Supern» Olsgaard, til Nettavisen NA24 i et eksklusivt intervju for noen dager siden

- Vi blir trakassert av politiet. Den siste razziaen var et overgrep.
Sjefen for seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politiet, Einar Aas, sier at de kriminelle MC-miljøene ikke er de verste.
- De er ikke noen hovedutfordring for oss, sier Aas til Nettavisen NA24.


Rune «Supern» Olsgaard i Hells Angels mener at politiet trakasserer dem og har nå brudt all kontakt.
Rune «Supern» Olsgaard i Hells Angels mener at politiet trakasserer dem og har nå brudt all kontakt.
Foto: Ole Eikeland

Stort voldspotensial

Aas ser imidlertid at de kriminelle gjengene er blitt enda mer raffinerte enn tidligere.
- De ulike kriminelle miljøene samarbeider i mye større grad i dag. Går du 10 til 15 år tilbake, ville aldri kriminelle fra pakistanske og afrikanske miljøer, og MC-miljøene, innledet samarbeid, sier Aas.
Den organiserte kriminaliteten går i enda større grad mot der pengene er.
- De vet hvilke metoder vi bruker og tilpasser sin virksomhet etter det. De gjør det som er hensiktsmessig i forhold til profitten. Tjener de ikke penger på det, gjør de det ikke, sier Aas.
- Money talks, rett og slett.
- Så er de også litt over snittet nådeløse, fortsetter han og henviser til voldspotensialet disse gjengene representerer.
Seks skyteepisoder
I 2012 var det seks skyteepisoder i Oslo, hvorav ett endte med drap og to med forsøk på drap.
- Organisert kriminalitet jobber på tvers av landegrenser og vanlig døgnrytme. I forhold til å bekjempe den, må tre viktige faktorer være til stede, nemlig kompetanse, kapasitet og fleksibilitet hos politiet, sier Aas.
- De vet hvilke metoder vi bruker og tilpasser sin virksomhet etter det. De gjør det som er hensiktsmessig i forhold til profitten. Tjener de ikke penger på det, gjør de det ikke, sier Einar Aas.
- De vet hvilke metoder vi bruker og tilpasser sin virksomhet etter det. De gjør det som er hensiktsmessig i forhold til profitten. Tjener de ikke penger på det, gjør de det ikke, sier Einar Aas.
Foto: Ole Eikeland

27 våpenbeslag
Politiet i Oslo opplyser at de har gjort 27 våpenbeslag relatert til gjengene hittil i år.
På oppfordring fra Nettavisen, nevner Aas flere organiserte kriminelle miljøer i Oslo som politiet jobber målrettet mot.
- De opprinnelige gjengkriminelle, er blant de som volder oss mest hodebry, sier Aas.
- Men vi har også kriminelle miljøer og grupperinger fra henholdsvis Vest-Afrika, Nord-Afrika, Baltikum og Balkan.
- Vi gjør det ikke for å være snille
Aas understreker at han i denne sammenheng snakker om organiserte kriminelle miljøer, som i all hovedsak dreier seg om utenlandske borgere uten særlig tilknytning til Norge og Oslo.
- Det er viktig å presisere at jeg snakker om konkrete kriminelle miljøer og grupper – og ikke om befolkningsgrupper i Oslo med samme landbakgrunn, sier han.
- Når det gjelder de kriminelle MC-miljøene i Oslo, kommer de lenger ned på listen. De er ikke noen hovedutfordring for oss.

For rundt 20 år siden endret Oslo politiet strategi jobben med å bekjempe den organiserte kriminaliteten i hovedstaden. En mer nyansert linje ble innført.
- Politiet i Oslo snakker i dag med alle risikogrupper, og vi har en god dialog med alle gjengene, sier Aas.
- Vi gjør det ikke for å være snille, men for å skaffe oss informasjon, slik at vi kan hindre mest mulig kriminalitet, fortsetter han. Vi tror det er den rette veien å gå, avslutter Aas.

Comments