Firmaeier i Bergen torpedodømt

Mannen i 50-årene nektet straffskyld da han møtte i Bergen tingrett tidligere denne måneden.
Aktor Rudolf Christoffersen ba om seks måneders fengsel og 30.000 kroner i bot for mannen. Slik lyder også dommen mot mannen, som ble avsagt tirsdag.
«Han hadde kontakter i Hells Angels, og det ville komme folk etter dem hvis de ikke betalte. Dette var folk man ikke tullet med»
Sitat fra dommen

Med konen som tilhører, forklarte bergenseren i 50-årene seg for Bergen tingrett om forretningssamarbeidet som endte med at torpedotiltale.

- Skyldte halv million

Konflikten har sine røtter i et forretningssamarbeid fra 2007. Da startet han et byggefirma sammen med tre andre, som han har kjent i mange år.

Les også

- Firmaeier i Bergen pusset torpedeo på medeierne

Torpedo-tiltalt 44-åring drev inn 300.000 i amfetaminrus.
Selv skulle han forsyne tømrerne i selskapet med materialer, fra trelasthandelen han selv eier og driver.

Mot slutten av 2009, begynte de ubetalte fakturaene fra byggeselskapet bergenseren selv eide en fjerdedel av å hope seg opp.
Til slutt var det over en halv million utestående, mens forretningspartnerne hadde forduftet og ble umulige å få tak i, forklarte han i retten.

Brukte amfetamin daglig

I mars 2010, ble han introdusert for den medtiltalte 44-åringen, som han nå er dømt for å ha brukt som torpedo i saken.
De to ble enige om at 44-åringen skulle overta gjelden, og få beholde den første halvparten av pengene han klarte å drive inn.
44-åringen, som også ble dømt for kjøp, oppbevaring og bruk av narkotika, forklarte i retten at han på den tiden brukte amfetamin daglig.
Han øynet muligheten for å tjene litt ekstra penger da han tilbød seg å kreve inn pengene for bergenseren.

Kontakter i Hells Angels

Det var da 44-åringen krevde en av de fornærmede for penger etter at det avtalte beløpet på 300.000 var betalt, at anmeldelse ble levert politiet i saken.
De tre fornærmede vurderte å gå til politiet tidligere, men valgte ifølge dommen å betale, i frykt for represalier, fortalte de i retten.
Det er veldig leit at mennesker må gå i en slik usikkerhetsfase i mange år. Det er kritikkverdig og bryter ned tilliten til rettssamfunnet vårt.
Forsvarer Einar Drægebø

I den enstemmige dommen finner Bergen tingrett det bevist at 44-åringen fra slutten av mars 2010 truet de tre forretningspartnerne og deres familier med grov fysisk vold dersom gjelden til mannen i 50-årene ikke ble betalt.
«Han hadde kontakter i Hells Angels, og det ville komme folk etter dem hvis de ikke betalte. Dette var folk man ikke tullet med», står det i dommen.
To av de fornærmede forklarte i retten at de lånte penger av familiene sine for å betale 44-åringen.

Beholdt pengene selv

Firmaeieren i 50-årene var ifølge dommen distansert fra inndrivelsesprosessen, og ikke klar over at hans 44 år gamle medtiltalte hadde inndrevet pengene før han måtte møte for politiet og forklare seg. 44-åringen hadde nemlig bestemt seg for å beholde alle pengene selv.
Siden han ba 44-åringen drive inn pengene, mener likevel retten han kan dømmes etter straffelovens § 266.
Retten fant at betalingen han skulle få for oppdraget, halvparten av pengene som ble drevet inn, er bemerkelsesverdig høy bare for å snakke med folk.

- Må ikke aksepteres

PRESTISJE: Forsvareren til mannen i 50-årene, Einar Drægebø, mener det har gått prestisje i saken fra påtalemaktens side.
FOTO: GERHARD FLAATEN
Dommerne legger til grunn at forbrytelsen er alvorlig, men at mannen i 50-årene kom inn i lovbruddssituasjonen på en noe tilfeldig måte, og at den fremstår som en engangshendelse.

Han ble dømt til seks måneders betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Han må også betale 30.000 kroner i bot.
Påtalemyndigheten er fornøyd med dommen.
- Straffen er i samsvar med påstand. Det er viktig at slike «gjeldsinndrivelsesmetoder» ikke aksepteres og får utvikle seg i samfunnet, sier Statsadvokat Rudolf Christoffersen, som var aktor i saken.

Rabatt for lang saksbehandling

Hadde saken kommet opp for domstolen på et tidligere tidspunkt så ville straffen blitt vesentlig strengere, ifølge Christoffersen.
Det straffbare forhold ble begått for 4 år siden, og politiets lange saksbehandlingstid er et klart brudd på kravet om rettergang innen rimelig tid i henhold til artikkel 6 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
Det er veldig leit at mennesker må gå i en slik usikkerhetsfase i mange år
Forsvarer Einar Drægebø

- Når denne regel brytes så skal det tillegges betydelig vekt i straffeutmålingen. Det var retten enig med Påtalemyndigheten i, sier Christoffersen.

Skuffet over dommen

Mannens forsvarer, Einar Drægebø, sier hans klient er skuffet over dommen, og viser til den lange saksbehandlingstiden i saken, samt rettens merknad om at hans klient nærmest ved en tilfeldighet kom bort i saken.
- Det er veldig leit at mennesker må gå i en slik usikkerhetsfase i mange år. Det er kritikkverdig og bryter ned tilliten til rettssamfunnet vårt, sier han.
Hans klient har 14 dager på seg til å bestemme seg for om han vil anke dommen.
- Han må vurdere om det er verdt belastningen ved å gå gjennom en ny rettsprosess, som tidligst vil kunne komme opp om ett år, sier han.
44-åringen ble dømt til 90 dagers fengsel, og inndragning av 300.000 kroner, som går til de tre fornærmede i saken.

Straffelovens § 266

  • For utpresning straffes den som i hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å foreta en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for. Medvirkning straffes på samme måte.
  • Det samme gjelder den som i nevnte hensikt rettsstridig tvinger noen til å foreta en slik handling ved å true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart, eller med framsettelse av ærekrenkende beskyldning eller skadelig opplysning, eller som medvirker hertil.
  • Utpresning straffes med fengsel inntil 5 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Ved overtredelse av bestemmelsene i annet ledd kan straffen settes til bøter.
  • I det tilfelle som er nevnt i annet ledd, finner offentlig påtale ikke sted uten fornærmedes begjæring med mindre det kreves av almene hensyn. Forøvrig kommer § 264, annet og tredje ledd, til anvendelse.
Kilde: Lovdata

Comments