Huseier nekter å gi etter for politi og kommune: – Outlaws sjikaneres

Mens politiet uttrykker stor bekymring rundt etableringen av den beryktede enprosentklubben, er Fet-politikerne klare på at etableringen er uønsket i bygda.
Politikerne kan i utgangspunktet gjøre lite med situasjonen, siden Outlaws leier lokalene i Ekebergbygget privat.
– Men vi vil nå ta kontakt med utleieren og be om at leiekontrakten termineres, sier Fet-ordfører John Harry Skoglund.

Vil ikke dilte med politiet

Men den telefonen kan kommunen trolig spare seg for. Utleier Tor Amundsen er lite interessert i å kvitte seg med motorsykkelklubben. Han er i stedet irritert på politiets framgangsmåte.
– Jeg vil kalle dette sjikanering fra politiets side. De sier at de vil skape ubehageligheter for Outlaws, men de skaper også ubehageligheter for andre leietakere og deres kunder, sier han.
Han har rundt 20 leietakere i Ekebergbygget.
– Man kan ikke diskriminere mennesker ut i fra utseendet. Beskyldningene om at medlemmene i Outlaws er kriminelle må henges på noe reelt, derfor har jeg ikke diltet med når politiet har kontaktet meg. Jeg har en juridisk kontrakt for leieforholdet som er etablert på lovlig måte, og jeg kommer ikke til å kaste dem ut så lenge de oppfører seg ordentlig i lokalet, konkluderer Amundsen.

Ba om bevis

Han understreker samtidig at leieforholdet vil bli avsluttet dersom politiet legger frem bevis på kriminalitet.
– I det øyeblikket politiet foretar en razzia, og finner noe ulovelig, så vil de bli kastet ut. Slik jeg ser det så er det politiet som nå kriminaliserer og sprer myter. Det er mulig det er noe i det, men da må politiet slutte med hemmelighetskremmeriet og legge frem bevis, mener han.
Amundsen tegnet en ettårskontrakt med en privatperson uten formelt medlemskap i Outlaws, men ble informert om at lokalet ville bli benyttes av en MC-klubb.
– Jeg hadde vel ikke hørt om Outlaws før jeg ble kontaktet av politiet. Jeg hadde nok ikke leid ut til Hells Angels eller til Bandidos, men i Norge er det faktisk slik at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Jeg har ikke vandelsattest på mine leietakere. Jeg spurte politiet om leietakeren har gjort noe straffbart, og det ville de ikke svare på. Slik jeg ser det, så kan jeg ikke kaste dem ut uten at de har gjort noe ulovlig.

Gode betalere

Amundsen er lite imponert over politiet, og etterlyser en dialog. Han mener at han så langt kun har opplevd enveiskommunikasjon fra politiets side.
– Jeg liker dårlig det som skjer nå, med politi som står i veien her med tre biler på lørdagskvelden og stopper alle som skal kjøpe pizza fra gatekjøkkenet i bygget, sier han.
Den aktuelle kontrakten er gjeldende fram til 31. oktober 2014. Der skal det komme klart fram hva lokalet skal brukes til, samt at klubben kan kastes ut med kort varsel dersom kontrakten ikke overholdes. Lokalet skal brukes som lager, kontor og til klubbmøter en gang i måneden. Ifølge Amundsen har leietakerne oppført seg bra så langt.
– Denne kontrakten utgjør 130.000 kroner i året for meg, og jeg har ikke råd til å la lokalet stå tomt. De har så langt betalt pronto, og de har også betalt depositum. De fester kanskje litt mer enn andre, men det er det eneste så langt, fastslår han.

– Klart vi er skuffet

Fet kommune er ikke spesielt glade for holdningen utleier Tor Amundsen har til Outlaws.
Det skriver rådmann Trine M. Wikstrøm i en sms til Romerikes Blad.
– Kommunen kan ikke gjøre annet enn å henstille overfor eiendomsbesittere i Fet om å ikke leie ut til noen enprosentklubber. Når noen, som i dette tilfellet, likevel leier ut, så er det klart vi er skuffet over det, sier Wikstrøm.
Hun gjentar det enstemmige og tverrpolitiske budskapet Fet-politikerne i Formannskapet kom med mandag kveld.
– Formannskapet var veldig tydelige. Kommunen tar avstand fra organisert kriminalitet, herunder enprosentklubber i MC-miljøet, understreker Wikstrøm.

Comments