Möllers fogdeattack genom öppna brevet


Före detta Hells Angels-ledaren Thomas Möller går till angrepp mot Skatteverket och Kronofogdemyndigheten:
"Jägaren är nu bytesdjuret. Nu inleds en rättslig jakt på var och en av dessa tjänstemän som inte klarar skilja på rätt och fel."

 Attacken presenteras i ett öppet brev efter Kvällsposten/Expressens artikel om myndigheternas intensiva arbete för att spränga sönder mc-gängens organiserade brottslighet.
MÖLLERS ÖPPNA BREV
Gällande uttalande från NN på skattemyndigheten samt NN på kronofogdemyndigheten i Expressen 2014-02-19.

Det är häpnadsväckande att kronofogdemyndigheten är den myndighet som satt ner foten i frågan om den lagstadgade föreningsfriheten och rätten till privatliv och integritet. Samtidigt är det tacksamt att ledande personer inom samma myndighet nu träder fram och ger de tidigare anonyma tjänstefelen ett ansikte.

Expressens artikel den 19 februari talar i klartext om att det MC-klubbar och dess medlemmar är rakt igenom kriminella och ska som grupp jagas. Ett förhållningssätt som naturligtvis strider mot förbudet i Brottsbalken mot kollektiv bestraffning. Alla har rätt till sin uppfattning, men när man befinner sig i beslutande ställning vid en statlig myndighet får inte subjektiva uppfattningar genomsyra arbetet.

Framförallt inte då dessa uppfattningar står i uppenbar strid mot inhemsk lag och europarätten.
Kronofogdemyndigheten har utnämnt sig till jägare under en egen agenda utan stöd i lag. Nu inleds en rättslig jakt på var och en av dessa tjänstemän som inte klarar skilja på rätt och fel och som låter arbetet styra av kvällstidningsjournalistik.

Sverige har bett om det här och det saknas orsak för oss att agera. Våren kommer präglas av brottsutredningar mot alla de som släpat köksbordsdiskussionen med sig till arbetsplatsen. Vi tänker inte passivt se hur medborgerliga rättigheter kränks. Jägaren är nu bytesdjuret och vi kommer se till att med rättsliga medel få slut på kronofogdemyndighetens hybris.

Var och en som kränker våra rättigheter kommer personligen att ställas till svars. Polis och åklagares behov av att peka ut resurskrävande motståndare ska inte längre ske på MC-klubbarnas bekostnad.
Se istället till att lösa den brottslighet som drabbar allmänheten, äldre, kvinnor och barn.
Slutligen - tack ni fogdar som gett er till känna genom Expressen. Förvänta er ingenting annat än ett åtal om grovt tjänstefel.
Thomas Möller.

Comments