Dialogmøte med Bandidos-ledere


Mistenker at korrupsjon pågikk over fem år

Jensen og Stubberud bruker store deler av rapporten til å fremme sitt syn om dialogmetodens fordeler.
De beskriver blant annet et eksempel der to politimenn møter to ledere i MC-gjengen Bandidos. Under møtet forteller gjenglederne hvordan vil ha slutt på politikontroller når de er sammen med familien.
«Det ble en kort diskusjon om hvor grensen gikk for hva som kan kalles privatsfære og ikke. Samtalen ble god. Det var enighet om at samme regler gjelder for politi og kriminell. Vi har begge gjort valg som gjør at grensen mellom offentlig og privat kan være krevende å skille. Familielivet må respekteres», skriver Jensen og Stubberud.
I et annet eksempel beskriver de hvordan politiet gikk i dialog med B-gjengen da de ble kjent med at gjengen hadde planer om «å ta en sentral politileder og hans familie».

http://www.aftenbladet.no/nyheter/Mistenker-at-korrupsjon-pagikk-over-fem-ar-3365285.html#.UzVJ017TwUs

Comments