Hells Angels-våpen fra Ringsaker

Våpen fra en illegal våpenhandel i Ringsaker står sentralt når statsadvokaten i Oslo nå forsøker å ta fra Hells Angels klubbhuset på Alnabru.

Nå er det illegale våpensalget Ringsaker-mannen var innblandet i sentralt i det som blir omtalt som «slaget» om klubbhuset til Hells Angels i Oslo.
Statsadvokaten bruker hittil uprøvde virkemidler og forsøker å få med seg retten på å inndra klubbhuset fordi påtalemyndigheten mener det er et sted brukt til å organisere kriminalitet fra. Noe Hells Angels kjemper mot med nebb og klør.
Statsadvokaten har tiltalt Capitol Eiendom for illegal våpenbesittelse. Dette er Hells Angels' eiendomsselskap.

15 SKYTEVÅPEN

Bakgrunnen er en tiltale på besittelse av 15 ulovlige skytevåpen og ammunisjon til våpen. Våpnene er beslaglagt over to omganger; under ransakinger i 2010 og 2011.
Ringsakermannen aldri har erkjent skyld for det, men like fullt er han av Hedmarken tingrett dømt for å ha solgt skytevåpen illegalt.
En mellommann i saken har snakket mannen inn i et salg til Hells Angels. Under en ransaking av klubblokalene i Oslo fant politiet igjen en Taurus 38 special revolver som stammet fra ringsakermannen.

Fant pistol i Nord-Norge

En politikilde hevder overfor HA at den revolveren er en av de to revolverne på bildet av beslaget fra 13. januar 2011, noe som ikke har vært mulig å få formelt bekreftet.
I Nord-Norge ble det i tillegg funnet en 9 millimeter Beretta pistol hos en mann med en relasjon til Hells Angels.
Også dette var et våpen som stammet fra ringsakermannen.

Et grustak ved Moelv

Mellommannen skaffet skytevåpnene til ringsakermannen ved å lure en legal våpenselger på Romerike med falske våpenkort han hadde fått laget.
Skytevåpnene byttet hender i et grustak sør for Moelv.
Ringsakermannen har forklart i et politiavhør at han for flere år siden søkte om opptak i Hells Angels. Han har, fortsatt ifølge egen forklaring som er gjengitt i tingrettens dom, vært til stede på en fest hos Hells Angels i klubbhuset i Furnes så sent som i sommer.

BANEBRYTENDE

Tre rettsinstanser har gitt Hells Angels tilbake klubbhuset etter at politiet gikk til det banebrytende skritt å beslaglegge det før jul. Nå behandles altså tiltalen mot eiendomsselskapet.
Det skal presiseres at ingen medlemmer av Hamar-klubben er innblandet i våpensaken i Oslo.

- See more at: http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/Default.aspx?articleView=true&ModuleId=229948#sthash.hJgEB9g0.dpuf

Comments