Skip to main content

Nytt avhopp från Red and White Crew.


På torsdagen blev det svart på vitt att ytterligare en femte person lämnat medlemskapet i Hells Angels undergrupp Red and White Crew i Luleå.
I måndagens tidning kunde Kuriren berätta om sprickor i Hells Angels rödvita fasad i Luleå. Trots ny klubblokal och åtta fullvärdiga medlemmar såg gruppen ut att stå stark. Men på kort tid har fyra medlemmar hoppat av och på torsdagen visade det sig så att även en femte medlem lämnat organisationen och de problem medlemskapet däri medfört i vederbörandes sociala liv.

Den femte personen är en 28-årig man från Luleå. I en dom i Hovrätten för övre Norrland, angående en misshandel 28-åringen dömts vara skyldig till, har den aktuella mannen uppgett att han nyligen lämnat grupperingen efter fem års medlemskap.

Orsaken till beslutet berättade mannen vara att hans medlemskap medförde att han inte kunde få eller behålla anställningar och då inte kunde försörja varken sig själv eller barn. Beslutet att hoppa av Red and White Crew ledde då till att mannen kunde få tillbaka ett arbete han tidigare blivit uppsagd ifrån.

I domen anges att åklagaren och mannen är överens om att beslutet att lämna Red and White Crew är en stor förändring i mannens liv, något som Hovrätten instämmer i. En förändring som lett till att Hovrätten inte dömt till fängelse utan valt skyddstillsyn och 100 timmars samhällstjänst. Detta ändrar Tingsrättens dom vilken 28-åringen hade överklagat delar av.

I måndagens Kuriren beskrev kriminalkommissarie Per-Olov Andersson tänkbara scenarios varför organisationen rämnar:

" Samhället reagerar att det inte är ok. Företagare och myndigheter drar åt sig öronen, svårt att få jobb och bostad. Det är kanon om man kliver av det hela och rätar upp tillvaron. Det är inget fel att vara Svensson" säger kriminalkommisarien.
Kuriren 14-04-03

Sprickor i Hells Angels rödvita fasadNy klubblokal, en blänkande skylt på väggen och åtta fullvärdiga medlemmar. Bilden utåt är att Hells Angels i Luleå står sig stark.

Men en granskning som Kuriren nu presenterar visar en helt annan verklighet. Ett kriminellt maskineri som är allt annat än väloljad.

På kort tid har fyra medlemmar undergruppen Red and whitecrew fått nog och lämnat organisationen. Enligt en källa med god insyn i gängkriminaliteten är fler på väg att hoppa av.

Det börjar med att en 27-årig man tar steget från gänget. Han vill utbilda sig, skaffa ett arbete och leva ett liv utanför gängtillhörigheten.

Det fortsätter med att en man i samma ålder sparkas ut från gruppering.
En uteslutning som följs av ännu ett avhopp.

Under en häktningsförhandling tidigare under våren är denna person noggrann med att få fram budskapet.
– Du får inte skriva att jag är med. Jag har hoppat av, säger han till Kurirens utsände.

Nästa man att hoppa av är 26 år gammal. Han har fått problem på arbetsmarknaden och har lessnat.
Denna verklighet är en av de viktigaste faktorerna i arbetet att stoppa utbredningen av den organiserade brottsligheten, tror poliser och andra som jobbar mot gängmiljön.

– Det är ett resultat av att samhället i stort reagerar. Man tycker helt enkelt att det inte är okej längre. Företagare och myndigheter drar åt sig öronen och det blir svårt att få jobb och bostäder. Det blir helt enkelt jobbigt att leva ett vanligt liv och då väljer en del att kliva av, säger Per-Olov Andersson, kriminalkommissarie och förundersökningsledare hos polisen.

Ett samlat motstånd från samhället, via insatser från kronofogde, polis, rättsväsende och Luleå kommun, gör skillnad, menar Per-Olov Andersson.

– Då kanske man känner att det inte riktigt är värt det. Jag tror det är den biten som nu visar sig. Men det är egentligen bara de som har hoppat av som kan förklara det där.

Polisen har en klar bild av den kriminella grupperingen och arbetet mot dem pågår kontinuerligt, förklarar Per-Olov Andersson.

– Vi jobbar mot det här precis som mot all annan brottslighet. Men eftersom det är organiserat jobbar vi kanske lite hårdare, för att det inte ska få fotfäste.

Det handlar om tidiga insatser av poliser ute på fältet. Samtal och diskussioner med personer som är på glid mot kriminalitet.

Per-Olov Andersson lyfter fram områdespolisernas arbete ute i samhället och på skolorna.
– De gör ett jätteviktigt jobb. Vi hoppas och tror att om vi är aktiva i vårt arbete, mot missbrukare eller andra som är på väg in i det här, att det kanske kan vända skutan, säger han och levererar sedan en hälsning till de övriga i grupperingen:

– Det är kanon om man kliver av det hela och rätar upp tillvaron och lever ett vanligt liv. Det är inget fel att vara Svensson.

Comments