Solgte narko for å finansiere samlivsbrudd

Narkotikasaken som nylig var til behandling i Nord-Troms tingrett er en forgreining av den såkalte Hells Angels-saken fra i fjor, der åtte personer med ulik tilknytning til Hells Angels ble dømt til lange fengselsstraffer for narkotikakriminalitet.
Les også: Juryen: — Skyldig

Ble ikke trodd

I tingretten innrømmet den tiltalte 32-åringen at han hadde planlagt salg av hasj og amfetamin i Tromsø, men han benektet faktisk å ha gjennomført slikt salg.
Den tror imidlertid Nord-Troms tingrett ingenting på. Retten har funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at 32-åringen fra sommeren 2010 til desember 2011 kjøpte til sammen minst 30 gram amfetamin og minst 495 gram hasj i Tromsø, og at han videresolgte deler av stoffet i Tromsø. Spesielt viser retten til at et svært detaljert og typisk narkotikaregnskap, i tillegg til politiets avlytting av tiltalte, viser at narkotikasalg faktisk fant sted.

Samfunnsstraff

Mannen er nå flyttet fra Tromsø, og erkjente i retten at han senere kjøpte rundt 15 gram marihuana til eget bruk på sitt nye bosted.
Tingretten har dømt mannen til 148 timers samfunnsstraff, etter under tvil å ha kommet frem til at tiltalte er i en form for rehabiliteringsfase for sitt stoffmisbruk.

Comments