Fest hos englene på Bergshøgda

HA Hamar ønsker ikke å si noe jubileumsfesten, ut over at det blir det de kaller en helt vanlig sammenkomst som de pleier å ha.

Starten for englene på Bergshøgda var Screwdrivers MC Hamar i 1985. Hells Angels Hamar ble i mai 1999 tatt opp som fullverdig medlem i Hells Angels World.
 
Lensmannen i Ringsaker, Terje Krogstad, bekrefter at de kjenner til festen HA skal arrangere helga 14 og 15.juni. Og at Politiet skal ha et møte med englene før jubileet.
 
- På møtet vil vi gjøre det klart hvilke forventninger vi har til arrangementet, og få svar på hva vi kan forvente oss, sier Krogstad, som også ønsker å få vite hvor mange som kommer på festen.
 
I følge Krogstad deltok omkring 250 stykker da HA Hamar hadde 10-års fest.
- Vi vil være der for å stoppe all trafikk inn og ut av området, og for å gjennomføre en id-kontroll, sier Krogstad.
 
Han tror jubileet vil gå rolig for seg.
- Det at vi er til stede legger nok en demper på festen, tror Krogstad.

Comments