Hells Angels hemliga reglerVia en avhoppare från Hells Angels i Tyskland har polisen i hela Europa fått ovärderlig information.
Den 26-årige avhopparen kallas Kassra Z och i en intervju med tyska tidningen Bild avslöjar han detaljerat det interna regelsystemet inom organisationen i det hierarkiska Hells Angels.

En av reglerna, som gäller både fullvärdiga HA-medlemmar, och kandidater, så kallade "hangarounds", är ett absolut förbud mot att åka kollektivt med buss eller tåg.

Dessutom avslöjar Kassra Z att det även råder ett nästintill absolut förbud mot att dricka alkohol, undantaget som bekräftar regeln, är Hells Angels egna privata fester.

Får inte tala med polisen
Andra regler som medlemmarna har att leva efter är till exempel månatliga medlems-avgifter till klubben och obligatorisk närvaro på regelbundna möten.

Kassra Z berättar även om det absoluta förbudet för en HA-man att tala med polis eller andra representanter för rättsväsendet, inte ens i egenskap av brottsoffer.

Det är också förbjudet att använda sig av så kallade smarta telefoner, i stället uppmuntras medlemmarna att ha äldre mobiltelefoner eftersom de är svårare att avlyssna för polisen.

Internationella regler

Många av lagarna som styr hur medlemmarna ska uppföra sig är internationella och gäller alltså för Hells Angels olika klubbar över hela världen. Genom den tyske avhopparen har polisen fått en närmast unik inblick i hur klubben sköter sina interna angelägenheter.
Vid den svenska polisen känner man väl till klubbarnas inre maktstrukturer och hierarkiska ordningar.
- Det är mycket skrönor om vad man får och inte får göra i de här olika miljöerna. Jag uttalar mig inte om Hells Angels specifikt, men vi vet att det finns interna regler och disciplinära åtgärder i kriminella grupperingar för den som inte lyder.
- Men vilka regler eller paragrafer som finns i särskilda grupperingar vill jag inte kommentera, säger Göran Landvall, kommissarie och chef för länskriminalens underrättelsetjänst i Skåne.
Michael Ask, kommissarie vid den danska rikspolisens nationella efterforskningscenter, NEC, säger till Ekstrabladet att reglerna följs mycket noga av medlemmarna i Hells Angels, även om det har skett en viss uppluckring de senaste åren.

Fler byter gäng

Det kan förklaras med det stora in- och utflödet av medlemmar.
I dag är det inte ovanligt att männen byter gängtillhörighet och av olika skäl skiftar till sina främsta rivaler, något som var helt otänkbart för några år sedan.
Gängbytet orsakar ofta spänningar och konflikter, mellan gängen och mellan individer.
Men orsaken till att en Hells Angel byter väst till exempelvis rivalerna Bandidos kan också vara just konflikter med tidigare vänner.
- Det här existerade nästan inte alls för några år sedan, det fanns nästan inte på kartan. Men i dag är det betydligt vanligare, säger Göran Landvall.

Comments