– Beryktet MC-klubb etablerer seg i Norge

Satudarah MC Norway - leder og talsmann Ronny nr to fra venstre - STÅR SAMMEN: – Vi ønsker å bli en god kameratgjeng med felles interesser, kjøre motorsykkel, feste og ha det gøy, sier Ronny (nr. to fra venstre), leder for Satudarah MC Norway. Politiet omtaler MC-klubben som «beryktet».


STÅR SAMMEN: – Vi ønsker å bli en god kameratgjeng med felles interesser, kjøre motorsykkel, feste og ha det gøy, sier Ronny (nr. to fra venstre), leder for Satudarah MC Norway. Politiet omtaler MC-klubben som «beryktet».

For to uker siden kom flere danske medlemmer av MC-klubben Satudarah til Norges fjerde største by Stavanger.
Etter det NRK kjenner til var grunnen at de skulle delta på stiftelsen av en norsk avdeling av den internasjonale klubben, som av politiet omtales som «en beryktet MC-klubb».

– Dømt for drap og utpressing

Bjørn Vidar Bollestad - FRYKTER MC-KLUBB: Bjørn Vidar Bollestad, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Rogaland, liker dårlig at den nederlandske MC-klubben Satudarah skal være i ferd med å etablere seg i Stavanger.NRK
FRYKTER MC-KLUBB: Bjørn Vidar Bollestad, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Rogaland, liker dårlig at den nederlandske MC-klubben Satudarah skal være i ferd med å etablere seg i Stavanger.
Foto: NRK
– Det vi vet er fra utlandet. Der er det en beryktet klubb, spesielt i Holland, hvor enkeltmedlemmer blant annet er dømt for drap, utpressing og ikke minst narkotikaomsetning, sier Bjørn Vidar Bollestad, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Rogaland til NRK.

Han innrømmer samtidig at han foreløpig ikke vet veldig mye om klubben i Norge. Han sier også at klubben har alt annet enn godt rykte i opprinnelseslandet.
– Satudarah har kommet til Norge. Eventyret startet i begynnelsen av juni. Vi er nå seks medlemmer, men flere er på vei og vi håper å bli så mange som mulig. Foreløpig holder vi oss i Stavanger, men det kommer til å komme avdelinger i flere byer. Det er mange som er interesserte, sier Ronny, leder og talsmann for Satudarah MC Norway til NRK.
Han ønsker bare å bli omtalt med fornavn.
– Politiet er bekymret siden Satudarah MC har et fiendtlig forhold til Hells Angels. Er bekymringen legitim?
I Danmark og Nederland er det fredssamtaler mellom Hells Angels og Satudarah, de snakker sammen, så det skal ikke være noe problem. Dessuten er det et mye hardere miljø og flere konflikter i de landene enn det er i Norge, sier Ronny.
Les også: Dansk politi overvåker nettbruk
Les også: To personer pågrepet i politiaksjon
Les også: Kan gjøre det vanskeligere å bortvise HA-gjester

Gordon Petterson i Kripos - FØLGER MED: Gordon Petterson, leder for seksjon for etterretning i Kripos, følger etableringen av den nye MC-klubben i Norge nøye. - Foto: Sydnes Jacobsen/Stenersen / NRK
FØLGER MED: Gordon Petterson, leder for seksjon for etterretning i Kripos, følger etableringen av den nye MC-klubben i Norge nøye.
Foto: Sydnes Jacobsen/Stenersen / NRK
Utelukker MC-krig i Norge

– Hvordan er forholdet til Hells Angels?
– Problemfritt. Norge er et lite land og Stavanger en liten by. Vi kjenner hverandre fra før, og vi har ikke kranglet før. Vi har heller ikke tenkt å begynne med det nå. Det er det ingen som er tjent med, slår Ronny fast.
– Hva er ambisjonen med etableringen?
– Vi ønsker å bli en god kameratgjeng med felles interesser, kjøre motorsykkel, feste og ha det gøy, sier lederen for Satudarah MC Norway.
Lederen av den MC-klubben er tidligere dømt for narkotikaforbrytelser i 2009. NRK vet også at han har vært ilagt besøksforbud mot minst én person i 2009. Etter det NRK kjenner til er han også dømt for å ha kjørt bil i ruset tilstand, påvirket av narkotika.
I en av dommene kommer det også frem at politiet beslagla nærmere 210.000 kroner under en razzia av hans bolig i 2007. Pengebeløpet ble funnet sammen med metamfetamin, kokain, hasj og diverse ulovlige tabletter.
I 2010 ble han på ny dømt for narkotikaforbrytelser, da i en tilståelsesdom.
– Dommene har ikke noe med MC-klubben å gjøre, og det er ikke noe Satudarah holder på med, sier Ronny til NRK.

Maktkamp

Kripos er orientert om etableringen av den nye MC-klubben og følger situasjonen tett.
– Satudarah MC har i løpet av det siste året etablert seg i Danmark, Sverige og nå i Norge. Kripos har vært kjent med at Satudarah MC har ønsket å etablere seg i Norge, sier leder for seksjon for etterretning i Kripos Gordon Petterson til NRK.
Kripos opplyser også om at Satudarah MC er i konflikt med MC-klubben Hells Angels i Nederland. En medvirkende årsak til dette ser ut til å være en territoriell maktkamp, også om det kriminelle markedet.
– Vi kan ikke si noe sikkert om det nå, men det er grunn til å tro at når Satudarah MC er etablert i Norge, vil de ha et ønske om å få med seg flere for å kunne danne nye avdelinger, sier Petterson.
Han forteller også at konflikter erfaringsmessig ikke krysser landegrensene og forblir internt i MC-miljøene.
– 1 % MC miljøet (se faktaboks til høyre) har vært stabilt i Norge de siste årene, men noen mindre konflikter har det vært. Politiet forsøker å fange opp dette, for å kunne sette inn nødvendige tiltak som kan virke dempende, forklarer Petterson.
Kripos har ikke opplysninger som tilsier at etableringen av Satudarah MC på kort sikt vil øke konfliktnivået i Norge, men øker de i antall og omfang kan dette gi økt grunnlag.

Fakta om «én-prosent-klubber»

  • Begrepet skal ha oppstått etter et MC-treff i California i 1947. Ulovligheter fant sted, og American Motorcyclist Associaton skal ha uttalt at problemene ble forårsaket av den ene prosenten som svertet publikums syn på MC-entusiaster.
  • Klubber som selv definerer seg utenfor det norske samfunnet, og har sine egne lover og regler.
  • Kklubbene anser seg som et brorskap, og to tredeler av medlemmene er straffedømt.
  • Av de 115 som var medlemmer av Hells Angels i perioden 2010 - 2012, var 71 prosent domfelt. I Bandidos var 62 prosent domfelt. I Coffin Cheaters 56 prosent.
  • Ifølge Politidirektoratet er medlemmene i én-prosent-klubbene ofte involvert i grov kriminalitet, særlig innførsel av narkotika, torpedovirksomhet og vold.

Comments