Karlstad kommuns strid mot Hells Angels

Kommunerna och polisen är begränsade i kampen om att utplåna mc-gängen.
Trots det pågår två rättsliga strider i Karlstad. På ena sida kommunen och andra Hells Angels.
Karlstads skattebetalare har betalat miljoner i kampen för en HA-fri kommun, och kommunledningen tycker att det är värt varje krona.
– Alternativet att inte göra något finns inte, säger kommunalrådet Per-Samuel Nisser.

Både kommunerna och polisen har ständig koll på om mc-gäng försöker etablera sig, och kämpar för att klubbarna ska läggas ner. Men det finns ingen lagstiftning som låter dem agera mot gängen, så ibland kan de tvingas leta bland paragraferna.
– Vi försöker med andra myndigheters hjälp visa att de inte betalar skatter och inte sköter sig, så att det blir ett samlat angrepp mot dem, säger Lars Öjelind, gängexpert vid Rikskriminalpolisen.
I maj 2013 tog Karlstads kommun chansen att få bort Hells Angels. På rekommendation av polisen, i kampen mot organiserad brottslighet, köpte de HA-gården i Härtsöga på exekutiv auktion. Priset: 3,1 miljoner kronor.
Men försöket att vräka dem misslyckades. En mening saknades i uppsägningen. Hells Angels skickade därför in en stämningsansökan och vann i tingsrätten. Men nu har hovrätten beviljat prövningstillstånd.

Kommunen stämde HA

Kommunens motattack mot HA:s stämning blev att kontrollera om de försäkrat fastigheten. När de inte hade det stämde kommunen HA. De anser att det är ett avtalsbrott. HA:s advokat Ismo Salmi anser det motsatta:
– Vi är bara hyresgäster och en hyresgäst har ingen möjlighet att försäkra.
Förutom själva köpesumman för HA-gården har kommunen lagt mycket pengar på att bli av mc-klubben i och med de två rättsprocesserna.
– Vi får räkna med att det kostar pengar men även kraft och tid. Vi har sagt att vi tar den kampen. Och det är en kamp som kommer att fortsätta. Alternativet att inte göra något finns inte, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.
Ismo Salmi ser inget negativt med att kommunen "lägger massa pengar i onödan på advokater".
– Men som människa så tycker jag synd om de enskilda medlemmarna som politiker, av valtaktiska skäl, utmålar som kriminella.

"Som vilken förening som helst"

Han menar att HA inte är ett kriminellt gäng.
– Polisen har berättat massa sagor för kommunen om att Hells Angels sysslar med brott. De är som vilken förening som helst. Tar du en brottarklubb någonstans så hittar du garanterat fler dömda medlemmar i den brottarklubben än vad du hittar i Hells Angels.
Enligt Ismo Salmi fortsätter de strida bara för att de anser att kommunen har gjort fel, det gör dem inget om de måste flytta.
– Men herregud då skaffar man en ny lokal. Jag får säkert tio erbjudanden i månaden om hus som de skulle kunna få hyra i Karlstadområdet.

Striden fortsätter

Men kommunen vägrar ge upp.
– Vi jobbar och kommer fortsätta på olika sätt för att få ut dem ur fastigheten för det är målsättningen och det kommer vi inte ge oss förrän det blir så, säger Per-Samuel Nisser.
Enligt polisen har kommunens strid mot HA gett resultat.
– Det har blivit lugnare sedan kommunen gick in och köpte lokalen. Vissa av medlemmarna flyttade då till Trestad, säger Rolf Sandberg, operativ chef på polisen i Värmland.

Hells angels bildades 1948 av hemvändande soldater från andra världskriget.
Hells Angels använder färgkombinationen rött och vitt.
I dag har Hells Angels avdelningar över hela världen. De finns även runtom i Sverige med ett flertal klubbar och supporterorganisationer i Västsverige.
Det är fristående organisationer som är etablerade i de olika länderna men själva organisationer ser likadan ut överallt:
- National President
- Chapter President, ledaren för avdelningen
- Officers, styrelsen
- Vice president
- Sergeant at arms
- Road captain
- Secretary
- Treasurer
– Fullvärdiga medlemmar
- Prospects
- Hang around
De har antagningskrav för att få vara med i Hells Angels. Det handlar om att man ska bli introducerad av en fullvärdig medlem. Klubben röstar sedan om personen ska bli hang around. Under ett år får man jobba i klubben, som vakt, städare och chaufför. Samtidigt ska man visa broderskap och lojalitet. När året har gått görs ytterligare en omröstning för att ta ställning till om personen ska bli prospect.
Hells Angels verksamhet går ut på att tjäna pengar. Det får de fram genom att begå diverse brott som grova narkotikabrott, grova våldsbrott, beskyddarverksamhet, utpressning, vapenbrott, rån, illegala spelverksamheter, penningtvätt och annan ekonomisk verksamhet.
Det finns flera supporterklubbar till Hells Angels: Red Devils och Red & White Crew. De styrs av Hells Angels och fungerar som rekryteringsbas för moderorganisationen.
Red Devils sammankopplas ofta av polisen till det brottsliga "grovarbetet" som genomförs i HA-sfären.
Red & White Crew har ofta kunnat kopplas kriminellt relaterat "grovarbete" åt HA. Har ibland kallats "fotfolket" i HA-familjen.
Källa: Polisen
Detta har hänt
3 januari 2011
Då började föreningen Solstadens Motorsport, det vill säga Hells Angels, hyra fastigheten. Hyrestiden i avtalet sträcker sig till första mars 2021 och enligt kontraktet finns en ömsesidig uppsägningstid på nio månader. Enligt avtalet finns det en hyresoption om fem års förlängning.
7 mars 2011
Den tidigare ägaren överlät fastigheten till en man som nu är i 50-årsåldern och som har kopplingar till Hells Angels.
17 januari 2013
Företaget som först ägde fastigheten gick i konkurs. Fastigheten gick då tillbaka till företagets konkursbo efter en dom.
14 maj 2013
Karlstads kommun köpte Härtsöga vid en exekutiv auktion för 3,1 miljoner kronor.
11 juni 2013
Kommunen sade upp hyreskontraktet med Solstadens Motorsport, det vill säga HA. Enligt kontraktet skulle föreningen vara borta inom nio månader. Men det saknades uppgifter om att man kunde vända sig till hyresnämnden för medling om man ville ha ersättning för uppsägningen.
2 september 2013
Kommunen bad Solstadens Motorsport att skickade en kopia på försäkringsbrevet.
4 september 2013
Solstadens Motorsport inkom med en stämningsansökan till Värmlands tingsrätt som rörde Karlstads kommun uppsägning av hyresavtalet. De ansåg att man skulle ogiltigförklara uppsägningen av hyresavtalet.
31 oktober 2013
Kommunen skickade en skrivelse till Solstadens Motorsport där det stod att de inte försäkrat bostaden och att hyresavtalet omedelbart skulle upphöra. De fick fram till den 18 november på sig att komma med besked på om de ville flytta frivilligt, annars skulle kommunen vidta rättsliga åtgärder.
2 januari 2014
Kommunen skickade in en ansökan om stämning. Motparten - Hells Angels. De skriver att gården Härtsöga inte är försäkrad, vilket krävs enligt hyresavtalet. Enligt stämningen finns brännbart material på fastigheten i form av läckande oljefat "vilket innebär både miljöpåverkan och en påtalig brandrisk". Kommunens försök att själva försäkra fastigheten har misslyckats. De vill därför att de omedelbart ska flytta från gården.
4 mars 2014
Värmlands tingsrätt beslutade att Karlstads kommuns uppsägning av hyresavtalet var ogiltigt. De dömdes också till att betala rättegångskostnaderna för HA på drygt 68 000 kronor.
21 mars 2014
Karlstads kommun överklagade tingsrättens dom.
19 maj 2014
Hovrätten meddelade prövningstillstånd.
5 juni 2014
Hells Angels bestred kommunens överklagande och kom med ett yttrande där de skrev att "tingsrättens dom synes välmotiverad, rätt och riktig".
4 juli 2014
Då ska Solstaden Motorsport senast komma med ett yttrande, annars kan hovrätten avgöra målet ändå.
28 augusti
Muntlig förberedelse i tingsrätten gällande striden angående försäkringskonflikten.

Comments