Dette er tidenes største beslag av amfetamin i Nord-Norge

Politiet i Salten ved avdelingen for organisert kriminalitet har i 2014 gjort flere større narkotikabeslag og pengebeslag etter aksjoner mot et aktivt narkotikamiljø i Bodø.
Blant annet det som foreløpig er Nord-Norges største enkeltbeslag av amfetamin.
Stig Morten Løkkebakken - Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken. - Foto: Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK
Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken.
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK
– Vi har identifisert og jobbet målrettet mot det vi oppfatter som sentrale personer i narkotikaomsetningen i Bodø-området. Dette har vi lyktes med, til tross for begrensede ressurser til etterforskning av denne typen kriminalitet, sier politiadvokat Stig Morten Løkkebakken til NRK.

Gateverdi på 4,5 millioner

I første halvår av 2014 innledet politiet etterforskning mot en mann mistenkte å være bakmann for omsetning av større mengde narkotika i Bodø-regionen.
Det ble i mars gjort beslag av om lag 300 gram amfetamin og i overkant av 200 gram hasj som ble knyttet til denne personen. Under etterforskningen ble politiet klar over at denne personen jevnlig omsatte narkotika i stort omfang.
6. juni i år ble det gjennomført en større aksjon i Bodø mot denne personen og flere andre personer. Etterforskningen hadde da avdekket at vedkommende etter politiets oppfatning ventet på en leveranse av narkotika fra Oslo.
Tre personer ble pågrepet i sentrum av Bodø. Det ble ransaket i to leiebiler, leid i Oslo, hvor det i den ene leiebilen ble beslaglagt om lag ni kilo amfetamin.
– Dette har en gateverdi på vel 4,5 millioner kroner, sier politiadvokat Stig Morten Løkkebakken til NRK.
Den antatte bakmannen ble pågrepet noe senere samme dag da han etter politiets oppfatning ventet på leveransen.
– Dette er et krevende arbeid som krever utradisjonelle metoder. Vi har fått hjelp fra andre politidistrikter og har hatt et godt samarbeid, sier Løkkebakken.

Ti personer pågrepet

Totalt er ti personer siktet i saken, men politiet utelukker ikke flere pågripelser. Den foreløpige siktelsen har en strafferamme på inntil 15 år.
– I denne saken gjenstår en del etterforskning, både av taktisk og teknisk art. Påtalespørsmålet vil bli endelig avgjort at Riksadvokaten idet mengden narkotika er så stort at dette tilhører hans kompetanse, skriver politiet i en pressemelding.

Fem pågrepet for cannabis

Cannabis beslaglagt i Bodø og på Helgeland - Tre beslag av cannabis ble gjort i Bodø og på Helgeland i perioden januar til mars 2014. - Foto: Politiet i Salten /
Tre beslag av cannabis ble gjort i Bodø og på Helgeland i perioden januar til mars 2014.
Foto: Politiet i Salten
Politiet har jobbet med etterforskning av flere narkotikasaker i Salten og på Helgeland siden januar i år.

I perioden januar til mars ble 2,6 kilo cannabis beslaglagt etter at politiet over tid hadde skaffet seg informasjon om at en navngitt person i Bodø var bakmann for salg. Beslagene ble gjort både i Bodø og på Helgeland.
Etter beslagene ble fem personer siktet for grov narkotikaforbrytelse, som har en strafferamme på inntil ti år.

Beslagla 450.000 narkokroner

I mars 2014 startet politiet etterforskning mot en annen mann som man mistenkte å stå bak narkotikaomsetning i Bodø.
I forbindelse med etterforskningen tok politiet beslag i en postpakke som viste seg å inneholde et større pengebeløp, som en knyttet til narkotikaomsetning. Etterforskningen viste tidlig at ett miljø på det sentrale østlandsområdet var de som skulle motta pengene.
I april ble en person pågrepet på Bodø lufthavn med 451.000 kroner i kontanter, knyttet til narkotikamiljøet. Totalt har politiet siktet fem personer for grov narkotikaheleri i denne saken. Strafferammen er på inntil seks års fengsel.
Narkopenger beslaglagt i Bodø - Totalt ble 451.000 kroner i kontanter beslaglagt. Politiet mener å kunne bevise at pengene stammer fra salg av narkotika. - Foto: Politiet i Salten /
Totalt ble 451.000 kroner i kontanter beslaglagt. Politiet mener å kunne bevise at pengene stammer fra salg av narkotika.
Foto: Politiet i Salten

Comments