Ny politimester i farta

350 kilo narkotika ble kjørt til Norge, skjult i en bobil med en tidligere østtysk landslagsspiller i fotball som sjåfør. Da rettssaken startet, satt en flokk Hells Angels-folk på tiltalebenken i festsalen i Bærum rådhus. Aktor var den gang statsadvokat Terje Nybøe. Nå blir han ny politimester i Asker og Bærum.

Hvorfor søker en førstestatsadvokat hos Riksadvokaten en jobb som ikke er mer enn et halvannet års vikariat i et nedleggingstruet politidistrikt?
– Å være politimester er en gammel drøm. Jeg har alltid vært fascinert av politiets samfunnsoppdrag. Jeg vil gjerne være med på det som skal skje i Politi-Norge. Og det toget går nå. For egen del har jeg permisjon fra Riksadvokaten.
Budstikka møter den påtroppende politimesteren i Riksadvokatens lokaler ved Oslo domkirke, der bergenseren Nybøe har jobbet siden 2008.

Naturlige lederegenskaper

Nybøe var ferdig utdannet polititjenestemann i 1987, og jobbet som politimann frem til 1996. Han minnes blant annet de knappe fem årene i Beredskapstroppen i Oslo med glede.
– Det var en strålende tid. Krevende trening, dedikerte kolleger og skarpe oppdrag, en tid jeg ser tilbake på med bare glede, sier Terje Nybøe.
– Jeg husker en gisselsituasjon fra Ullersmo der en betjent var tatt som gissel av en innsatt. Han hadde dynket et rom med terpentin og truet med å tenne på. Min rolle var å rykke inn med et pulver-apparat. Så gjorde trykket i apparatet at det eksploderte på utsiden av rommet, så alle kollegaene ble hvite. Samtidig hadde smellet fra eksplosjonen vært så høyt at den innsatte trodde han var skutt. Han kom ut med hendene over hodet, forteller Nybøe.
Han var med på flykapringsaksjonen på Gardermoen i 1994, men satt på lesesalen da kollegene aksjonerte på Torp samme år, der en kriminell ble skutt inne i en bil.
I 1995 tok han juridikum og ble politijurist.
Hvorfor er du egnet til å lede nær 400 mennesker?
– Jeg tror en del av det med ledelse handler om personlige egenskaper. Jeg tror jeg skal få folk til å trives, yte og samarbeide. Jeg er lite konfliktskapende, samtidig som jeg er tydelig på hva jeg synes er bra.
Nybøe tror også hans bakgrunn som spenner fra de skarpeste, operative oppdragene, til det mest akademiske i påtalemyndigheten, gir ham en viss tyngde.
– Samtidig er jeg klar over at det er lenge siden jeg var operativ. Det er viktig å kjenne sin begrensning. Jeg er bra på å tenke helhet, og så har jeg respekt for de ulike gruppene i distriktet, der alle er like viktige.
Politiet er de siste årene blitt tilført store ressurser. Hvordan skal politiet få mer ut av de tildelte midlene?
– Jeg kjenner ikke Asker og Bærum nok til å svare godt på det spørsmålet. Faktum er at mye i budsjettene er bundet i faste utgifter, det er lite frie midler til driften.
– Vil du være hard mot de mektige fagforeningene?
– Jeg vil raskt etablere et samarbeid. Vi er sikkert ikke enige i alt, men de må høres og føle at de er med i beslutningsprosessene. Jeg vil være tydelig på hvem som bestemmer. Det er nok også de interessert i.

Utfordrer politibetjentene

Hva er fordeler og ulemper ved om Asker og Bærum skal fortsette som eget politidistrikt?
– Det viktig at folk opplever nærhet til eget politidistrikt. En av farene ved de store distriktene er at denne nærheten kan bli borte. Samtidig ligger svært mange lensmannskontor veldig nær hverandre. Den delen av strukturen er kanskje viktigere å se på. For Asker og Bærums del vil jeg forholde meg til den politiske behandlingen av dette.
Nybøe er med i det lokale menighetsrådet, liker å løpe og sykle. Sykkelturen fra Ullevål Hageby til politihuset på Kjørbo frister.
– En politimester må holde seg i form. Jeg vil gjerne holde følge med de unge politibetjentene!
Hva blir det første du gjør når du begynner?
– Jeg gleder meg til å bli kjent med distriktet og folkene, ikke minst ledergruppen. Være med patruljer ut, og med båten. Jeg mener at det ligger i politimesterrollen å være et forbilde, og jeg tar gjerne på meg den rollen.
Har så denne mannen ingen prosjekter eller laster som kan nyansere inntrykket av målrettet tydelighet?
– I Bergen har jeg liggende en gammel Risør-skøyte, som jeg har brukt mye tid og penger på å pusse opp. Nå tror jeg må gi den opp. Det prosjektet koster for mye penger, og tar altfor mye tid.

Comments