Gjengkriminalitet

Gjengkriminalitet, organisert form for kriminalitet, i den kriminologiske vitenskap særlig benyttet om kriminelle ungdomsgjenger. Gjengkriminalitet har vært et utpreget storbyfenomen i den vestlige verden, og der medlemskap i «gjengen» ofte erstatter manglende tilhørighet til samfunnets etablerte institusjoner, skoler osv.

Status i den kriminelle gjengen vil ofte være betinget av deltakelse i kriminelle handlinger. Kriminelle gjenger har vist seg ofte å være basert på tilhørighet i en etnisk minoritet. Fra mange vestlige storbyer er det eksempler på at rivaliserende gjenger har ført voldelige kamper mot hverandre, f.eks i konkurranse om hegemoniet i bestemte bydeler.

I strafferettslig forstand kan forbrytelser begått som ledd i deltakelse i organiserte, kriminelle grupper føre til at straffen for den straffbare handlingen forhøyes til det dobbelte, jf. straffelovens § 60 a, som ble vedtatt i 2003 i forbindelse med Norges ratifisering av FNs konvensjon om bekjempelse av grenseoverskridende organisert kriminalitet.

Comments