HA-advokaten tycker lagändring är meningslös

 
Regeringen vill göra det lättare att bli av med besvärliga hyresgäster som ägnar sig åt organiserad brottslighet, till exempel kriminella MC-gäng. Ismo Salmi företräder Solstadens motorsport i bråket med Karlstads kommun och ger inte mycket för justitieministerns förslag.
– En fullständigt onödig utredning, säger han.

– Redan nu finns det en förverkandegrund i Jordbalken där det står att en om en lokal, till väsentlig del, används för brottsligt förfarande så är hyresrätten förverkad. Så den här bestämmelsen finns ju redan. Det här är en fullständigt onödig utredning, säger Ismo Salmi som företräder Solstadens Motorsport i bråket med Karlstads kommun.

Tror du ändå inte att en ändrad lagstiftning skulle kunna hota din klient?
– Näh. För det första kan man inte lagstifta bakåt i tiden. För det andra, Hells Angels är ingen kriminell organisation. Under 20 års tid har den svenska polisen försökt bevisa att Hells Angels sysslar med kriminell verksamhet men aldrig lyckats. Det är helt enkelt för att HA inte sysslar med kriminell verksamhet. Visst, vissa medlemmar kanske gör det - men inte i klubbens regi, säger Ismo Salmi som är övertygad om att en ändrad lagstiftning inte spelar någon roll överhuvudtaget.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5942578 

Enklare att säga upp hyresgäster som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet

Dagens regler gör det svårt att bli av med lokalhyresgäster som ägnar sig åt organiserad brottslighet.
- Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov organiserad brottslighet, säger justitieminister Beatrice Ask.

Regeringen avser att tillsätta en utredning under hösten 2014 som ska kunna ge förslag på regelförändringar som gör det enklare att säga upp lokalhyresgäster som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Utredningen ska också kunna ge förslag på andra insatser. Redan i dag är det möjligt för hyresvärden att ställa upp vissa villkor för hyresgästen, till exempel att skatten ska redovisas korrekt och att lokalen enbart får användas på ett mer preciserat sätt.
http://www.regeringen.se/sb/d/18793/a/244935

Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/96/54/81597635.pdf

Comments