Så stoppas de kriminella gängenAmir Rostami arbetar med kriminella gäng både som polis i Stockholm och som forskare. Till sin avhandling ”Tusen fiender” utgick han från 239 gängmedlemmar och intervjuade 24 ledande medlemmar varav tolv gängledare.

Gängledarna kunde delas in i fyra typer: 
entreprenören, 
profeten, 
realisten 
och samhällsoffret.

– Det handlar inte om de är bra eller dåliga ledare, det handlar om varför de är gängledare. Vad som driver dem, förklarar Amir Rostami.

Entreprenören är en pragmatisk affärsman. Han intresserar sig för pengar och status, men är främst intresserad av att skapa något eget. Han är självisk och girig, alltid på resa, ska alltid vidare, och blir inte särskilt omtyckt av andra medlemmar.

Profeten har en ideologi, en mission. Han tror på gängets broderskap och gruppen är känslomässigt viktig. Han vill ha beundran och kräver lydnad och lojalitet av sitt gäng, som han betraktar som sin familj. För den här typen av gäng kan ett icke-materiellt mål vara huvudsaken.

Realisten är flexibel och anpassningsbar och kanske inte ens ville bli gängledare. Han har sina egna mål, kanske att knarka och festa, och tar den lättaste vägen dit. Som kriminell kan det vara att gå med i ett gäng.

Comments