Slåssklubb ble Hells Angels-gjeng

JAKKEMERKE:
JAKKEMERKE: Slåssklubben som holdt til mellom Stokke og Sandefjord
gikk under navnet «Fighters Club Norway».

Klubben drev med Mixed Martial Arts (MMA), en fullkontakts kampsport som er forbudt i Norge.
Politioverbetjent Henning Fosaas, som leder avsnittet for organisert kriminalitet i Vestfold, sier medlemmene i «City Crew 81 Oslo» stort sett kommer fra sørfylket, og flere av dem var kjent for politiet før de ble offisielle medlemmer av en støttegruppe for Hells Angels.
LES OGSÅ: Lokal MC-klubb Hells Angels-sympatisør

Mistet klubbhuset

– Vi ble oppmerksomme på dem da de kalte seg «Fighters Club Norway» og samarbeidet med en del sentrale personer i Hells Angels. Vi fulgte nøye med på dem, og det førte til at flere av dem ble satt i fengsel. De mistet også klubbhuset, og klubben ble nedlagt, sier Fosaas.
«Fighters Club Norway» brukte en type uniformer, men denne viste ikke at gruppen hadde noen tilknytning til Hells Angels.
– Flere av medlemmene i «City Crew 81 Oslo» bor i Vestfold, og det finnes også en lignende gruppering i Telemark, sier Fosaas.

Dukket opp på fest

Politiet trodde en stund at klubben var helt oppløst, men under Hells Angels’ sommerfest i Trondheim for to år siden, dukket flere av medlemmene opp igjen, denne gangen i «uniformer» med navnet «City Crew 81 Oslo».
LES OGSÅ: Politiet ransaket alle før Hells Angels-møtet
Personene politiet mener er medlemmer av gruppen er alle straffedømte. De er blant annet dømt for vold, trusler, ran, bæring av våpen på offentlig sted og mishandling.
Da de ble tilknyttet støttegruppen, hadde ingen av dem motorsykkelsertifikat, men noen av dem skal ha fått det nå. En mann som tidligere var medlem av «City Crew 81 Oslo» er også blitt fullverdig medlem av motorsykkelklubbens Oslo-avdeling. Dette er en mann i midten av 20-årene.

Fikk låne lokale

Hells Angels-talsmann Rune «Supern» Olsgaard bekrefter overfor Tønsbergs Blad at «City Crew 81 Oslo» har utspring fra slåssklubben mellom Stokke og Sandefjord.
– Det var en gjeng som mistet treningslokalet sitt for noen år siden, som fikk låne et lokale vi har på klubbhuset i Oslo. De holdt til her en god stund, men nå har de funnet seg et annet sted, sier Olsgaard.
De tidligere medlemmene i slåssklubben danner nå stammen i støttegruppen som består av omtrent ti personer. Tallet 81 står for HA, som er bokstav nummer åtte og én i alfabetet.
– De stiller opp når vi har behov for det, for eksempel på tatoveringsmessa vi arrangerer i Oslo og på fester. De hjelper blant annet til som sjåfører og med vakthold. Det har alltid vært folk rundt klubben som har hjulpet til ved behov, men nå har vi organisert det litt bedre. De har blant annet fått klær som viser at de tilhører et crew, sier Olsgaard.

Jobber dugnad

Medlemmene i «City Crew 81 Oslo» får ikke lønn for jobben de gjør på arrangementene.
– Dette er dugnad og frivillig arbeid. De gjør dette fordi de synes det er moro. Litt av greia med å være i en motorsykkelklubb er å leve et utstrakt sosialt liv, reise litt rundt og treffe andre folk. Det hender at medlemmene i crewet får være med oss på turer for eksempel til en fest hos en annen avdeling et sted i Europa, sier Olsgaard.
Olsgaard sier medlemskap i crewet kan være første skritt på veien til fullverdig medlemskap i Hells Angels, men ikke nødvendigvis.
– Noen blir bitt av basillen og får lyst til å bli en del av fellesskapet, mens andre bare synes det er gøy å være med på noen arrangementer og turer.
Foreløpig er det kun én mann som startet i «City Crew 81 Oslo» som er blitt fullverdig medlem av klubben.
– Det var et naturlig skritt videre etter hvert som vennskapet og interessen for å kjøre motorsykkel vokste, sier Olsgaard.
Mannen har nå flyttet fra Vestfold til Oslo.

– Rekrutterer fra «fightingmiljøer»

Leder av etterretnings-seksjonen i Kripos Gordon Petterson sier det finnes tre støttegrupper av samme type som «City Crew 81 Oslo» i Norge.
– Støttegruppene har ulike navn, men en fellesbetegnelse er «Support Crew 81». Det er etablert grupperinger i Oslo, Skien og Stavanger. Medlemmene i disse grupperingene er i hovedsak ungdommer rekruttert fra «fightingmiljøer» og kroppsbyggermiljøer, sier Petterson.
Han sier at medlemmene i tillegg til å ta på seg sjåføroppdrag, vaktoppdrag og vedlikehold på klubbhus, kan bli sendt ut for å konfrontere andre klubbers medlemmer.
– Det siste har vi sett flere eksempler på i Danmark og Sverige. Mange av medlemmene driver med kampsport, og noen er tidligere dømt for voldshandlinger. Vi har også erfaring med at flere medlemmer omsetter og bruker narkotika, sier han.
Pettersson sier personer som har vært medlemmer av støttegruppene både i Stavanger og Oslo er blitt rekruttert til fullverdige medlemmer av Hells Angels.


SLÅSSKLUBB:
SLÅSSKLUBB: Slåssklubben som het «Fighters Club Norway» holdt til i denne låven mellom Stokke og Sandefjord. Da klubben ble lagt ned, fortsatte flere av medlemmene å trene i et lokale i Hells Angels-klubbhuset i Oslo. Senere ble de stammen i en støttegruppe for motorsykkelklubben som har navnet «City Crew 81 Oslo». (Foto: Per Gilding)
            
– JOBBER DUGNAD:
– JOBBER DUGNAD: Hells Angels-talsmann Rune Olsgaard sier medlemmene av «City Crew 81 Oslo» ikke får betalt for innsatsen de gjør. – Dette er dugnad, sier han. (Foto: NTB Scanpix)
             
VESTFOLD-GJENG:
VESTFOLD-GJENG: – Flere av medlemmene i «City Crew 81 Oslo» bor i Vestfold, sier Henning Fosaas, som leder avsnittet for organisert kriminalitet i Vestfold politidistrikt. (Foto: Per Gilding)
            
PÅ FEST:
PÅ FEST: Politiet trodde lenge slåssklubben som støttet Hells Angels var nedlagt, men på en fest i lokalet til Hells Angels i Trondheim dukket flere av medlemmene opp i klær merket med «City Crew 81 Oslo».

Hells Angels

■ Hells Angels er etablert i ni norske byer og har i underkant av 100 fullverdige medlemmer.
■ Klubben definerer seg som en 1-prosentklubb, som stiller seg på siden av samfunnet og følger sine egne lover og regler.
■ Politiet betegner HA og andre såkalte énprosent-klubber som internasjonale, kriminelle nettverk. Ifølge Kripos er 70 prosent av de sentrale medlemmene i Norge straffedømt.
■ Hells Angels ble etablert i Fontana, California, i 1948, der den lokale avdelingen fortsatt er aktiv.
■ Det er anslått at klubben har over 2.500 medlemmer prøvemedlemmer i over 200 lokalavdelinger i 22 land.
■ Norges første avdeling var Hells Angels Trondheim, som ble opprettet i august 1992.

Comments