Bombmördarens lyxliv i fängelset


 
Johan Lindström, 45, dömdes till livstids fängelse för sprängmordet utanför Umeå tingsrätt för elva år sedan.

Men livet innanför murarna är allt annat än miserabelt. Lindström sover på en exklusiv Hästens-madrass, spelar tv-spel i cellen, laddar ned filmer från internet - och driver ett företag som handlar med aktier.
Tillsammans med en annan man tillverkade och placerade Johan Lindström i januari 2003 ut en bomb på en cykel utanför Umeå tingsrätt. I explosionen dödades en 37-årig Vännäsbo.
Av domarna i målet framgår att mordet krävde en ingående planering och att bomben var konstruerad på ett sådant sätt att den skulle tillfoga offret svårt lidande, enligt domstolen.
Lindström dömdes till livstids fängelse för mord, allmänfarlig ödeläggelse, grov misshandel, försök till utpressning i två fall och brott mot vapenlagen.
Nu avtjänar han sitt straff på Skänningeanstalten i Östergötland, men han har varit sjukskriven och har aldrig arbetat innanför murarna.
Lindström har också blivit påkommen med att ladda ner filmer från internet och i cellen har han en sängmadrass från exklusiva tillverkaren Hästens. Han har också haft ett tv-spel.
- Han har bekostat sin Hästen-madrass helt själv. Det var en ordination från Kriminalvårdens läkare, säger Lindströms advokat Thorulf Arwidson. 

Gömde telefon i madrassen

Vid flera tillfällen har Lindström brutit mot anstaltens regler kring visitationer. Bland annat har han förvarat en mobiltelefon, ett usb-minne och ett minneskort i sin Hästens-madrass. Han har också avslöjats med att ha ett stickvapen i cellen. Expressens granskning visar också att Lindström varit en aktiv företagare under tiden i fängelse - trots sjukskrivningen. Den egna begravningsbyrån skrev han dock över på sina föräldrar tidigt under strafftiden. 

Startade nytt företag

2014 startade han ett nytt bolag som ska bedriva skogsförvaltning och handel med värdepapper.
Johan Lindström har haft flera permissioner där han velat titta i affärer och gå på restaurang. Han ville även besöka en tatueringsstudio för att tatuera över sin gängtillhörighet - något som anstalten nekade honom. 

Straffet omvandlades

2013 ansökte Lindström om tidsbestämt straff, men Örebro tingsrätt avslog hans begäran.
I den rättsmedicinska utredningen kom man fram till att Lindström anses vara komplex och svårbedömd. Vidare skriver man att han har en stark narcissistisk framtoning och uppvisar psykopatiska drag.

 Tingsrätten framhåller också Lindströms speciella krav på anstalten.
"Anstaltspersonalens uppfattningar centreras kring hans sätt att envetet och målmedvetet driva sina ärenden för att genomdriva - inom Kriminalvården tämligen rigida regelsystem - närmast unika anpassningar i enlighet med hans krav och önskemål", skriver tingsrätten.
Lindström överklagade till hovrätten som kom till en annan slutsats.
"Rättsmedicinalverket har, sedan verket fått tillgång till samtligt material i målet, kommit fram till slutsatsen att återfallsrisken i Johan Lindströms fall är låg", skriver hovrätten i domen.
"Flera vittnens berättelser ger också stöd för att Johan Lindström, aktivt tagit avstånd från kriminalitet", konstaterar hovrätten.

 Hans livstidsstraff omvandlades av hovrätten till 24 års fängelse. Det innebär att Lindström släpps om fem år. Han släpps enligt praxis efter två tredjedelar av strafftiden. 

Skadad i mc-olycka

Advokat Thorulf Arwidson säger att hans klient har svåra somatiska besvär:
- Det härstammar från en mc-olycka 2002. Han skadade då ryggen, bäckenet och nacken. Därför har han inte jobbat och varit sjukskriven, säger han.
Hur mottog han det tidsbestämda straffet?
- Han välkomnade detta naturligtvis.
Expressen har sökt Johan Lindström.
- Han vill inte prata med dig, hälsar advokaten Thorulf Arwidson.

Comments