HA-mann (33) må punge ut 7500 kroner for kameraovervåking


KAMERA: Tre slike kameraer var montert på Hells Angels' klubbhus i Tromsø. Nå er en 33-åring som er ansvarlig for bygningen, dømt for overvåkingen. Foto: Sissel Wessel-Hansen
 
En 33 år gammel mann som er medlem av Hells Angels i Tromsø, er i Nord-Troms tingrett dømt til bot på 7500 kroner - subisidiært fengsel i 18 dager - for brudd på personopplysningsloven.
Årsaken er at 33-åringen hadde montert kamerautstyr som på ulovlig vis overvåket området utenfor Hells Angels' klubbhus i Tromsøysundveien.

La fram avisartikler

Da saken gikk for retten som tilståelsesdom tidligere denne uken, framla mannen flere avisartikler som viste at slik overvåking var svært vanlig andre steder i Tromsø.
Retten slår på sin side fast at kameraovervåkingen - bestående av tre bevegelsesstyrte kameraer som nå er beslaglagt - hadde "et svært profesjonelt preg".
"Overvåkingskameraene dekket et større offentlig område som er sterkt trafikkert samt adkomst til to bedrifter som ligger i nærheten av bygget", heter det videre i dommen.

Fikk mildere straff

Påtalemyndigheten foreslo at 33-åringen skulle straffes med bot på 15.000 kroner, subisidiært fengsel i 30 dager. Retten endte imidlertid på en noe mildere straff.
Blant annet har de vektlagt at mannen selv har forklart at han ikke var klar over at overvåkingen var ulovlig.
33-åringen ble pågrepet i en bevæpnet politiaksjon mot Hells Angels-klubbhuset 3. september. Foruten å slå ned på kameraovervåkingen, var også politiet på jakt etter et annet HA-medlem, en mann i 20-årene som var mistenkt for grovt ran.

Comments