HA-medlem klikket da han ble forbikjørt

Det var tirsdag 21. august 2012 at 43-åringen svingte inn på riksvei 510 i retning Klepp. Like etterpå ble han offer for det han selv mener var en uvøren forbikjøring. Tiltalte ble irritert og la seg derfor på hjul.
Ifølge dommen ble han liggende rett bak bilen som nettopp hadde passert ham. Da bilisten foran svarte med å bråbremse, slik at det nesten endte med kollisjon, ble 43-åringen enda mer irritert. I rundkjøringen Solaveien/Verdalen kjørte tiltalte derfor feil vei for å sperre for den andre bilen.

Truet og slo

Under hovedforhandlingene i Jæren tingrett erkjente 43-åringen at han deretter gikk bort til fornærmedes bil og banket hardt på vinduet. Videre skal han ha revet opp døren og truet mannen bak rattet. Ifølge dommen skal han ha truet med å slå fornærmede helseløs. Tiltalte gjorde mannen videre oppmerksom på at han er et fullverdig Hells Angels-meldem.
Retten legger videre til grunn at 43-åringen slo fornærmede i skulderen eller armen. Fornærmede mener han ble slått i tinningen, men retten finner ikke dette bevist.
Uansett hvor knyttneveslaget traff, dømmer en enstemmig rett 43-åringen for legemsfornærmelse. At voldsutøvelsen skjedde etter at tiltalte kjørte etter fornærmede, sperret veien for ham og truet ham, finner retten straffskjerpende.

Slipper fengsel

43-åringen er tidligere domfelt en rekke ganger. Senest sommeren 2009 da han ble dømt til 90 dagers fengsel for trusler. At han nå dømmes igjen er straffskjerpende. Skjerpende er det også at volden han nå dømmes for, slik retten ser det, skjedde uten noen rimelig foranledning.

Under straffutmålingen fester retten seg imidlertid ved at saken var ferdig etterforsket allerede i august 2012. Tiltalen ble ikke tatt ut før i mai 2014. En saksbehandlingstid på 1 år og 9 måneder er i strid med tiltaltes rett til å få avgjort saken innen rimelig tid.

43-åringen dømmes til 60 dagers fengsel, men på grunn av saksbehandlingstiden slipper 43-åringen å sone straffen. Prøvetid på den betingede fengselsstraffen settes til to år.
En enstemmig rett dømmer ham videre til å betale fornærmede 5000 kroner i oppreisningserstatning og til å tåle tap av førerretten for en periode på 6 måneder. 43-åringen dømmes også til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

Comments