– Litauere står bak mange narkosaker

POLITIHUSET: – Det er litauiske borgere som er de tyngste og mest sentrale aktørene i dette markedet. De har en bred kontaktflate i Tromsø-området, med mottaker både blant lokale tromsøfolk og innflyttede litauere, sier leder Yngve Myrvoll ved Tromsø politistasjons etterforskningsseksjon.

LES OGSÅ: - Tromsø er en trygg by

Han forteller at amfetaminet og metamfetaminet gjerne produseres i Litauen, og smugles gjennom de baltiske landene og nordover via Finland og over grensen.
– De har falske papirer og kjøretøy der narkotikaen er godt skjult, sier Myrvoll.
Han minner om at også at amfetaminet i den store Hells Angels-saken – der medlemmer og supportere ble dømt til lange fengselsstraffer for organisert narkotikakriminalitet – kom til landet via litauiske nettverk.

Narkotikakriminalitet medføre også annen type kriminalitet, påpeker Myrvoll.
– Vi ser at folk oppsøkes i eget hjem og ranes der ved bruk av våpen. Ofte har ofrene tatt del i kriminelle handlinger, og ofte er det snakk om narkooppgjør. Dette er saker som er vanskelige å etterforske, fordi ofrene er redd for represalier, sier seksjonsleder Myrvoll.
I fjor ble det registrert fire ran i Tromsø, noe som er en god del færre enn årene forut.

Comments