Vil ha nulltoleranse for kriminelle MC-klubber

Mc-gjeng

Et tett samarbeid mellom Politidirektoratet og Kommunenes interesseorganisasjon, KS, kan gjøre det vanskeligere for kriminelle MC-klubber å etablere seg.

Tommy Lafton er MC-kontakt i Nordre Buskerud politidistrikt. Han beskriver et miljø de fleste av oss kun har sett på tv eller lest om i avisen.

– Det er et kriminelt nettverk som bedriver vold, trusler, torpedovirksomhet og narkotikahandel. Det er ikke en type virksomhet vi vil ha i bakgården vår, sier Lafton.

Et av områdene MC-klubber har forsøkt å etablere seg, er Ringerike. Det skjedde senest i 2011, da blant andre Gladiators forsøkte å slå seg ned.
– De hadde fått seg et sted å møtes og det foregikk rekruttering og forsøk på verving der. De ville starte en lokalavdeling, eller et såkalt "chapter" i Hønefoss, forteller Lafton.

Tommy Lafton

Tommy Lafton, MC-kontakt i Nordre Buskerud politidistrikt, er mest bekymret for ekspansjonen i nye kriminelle europeiske MC-klubber.
Foto: Anette Skafjeld / NRK
 
 
Vil skape trygghet for innbyggerne
De siste årene har fremveksten av kriminelle MC-klubber, som Hells Angels, Bandidos, Coffin Cheaters og den tyske verstingklubben, Gremium – økt i Norge. Et tett samarbeid mellom Politidirektoratet og Kommunenes interesseorganisasjon, KS, vil nå gjøre det vanskeligere for disse å etablere seg.
 
Målet er å informere Kommune-Norge om hva de kan gjøre for å stoppe nyetableringer.
Karianne Berg
Karianne Berg jobber med kriminalitetsforebyggende arbeid i Ringerike kommune.
Foto: Anette Skafjeld / NRK


Politikerne i Ringerike vil denne uka trolig bestemme hva de skal gjøre. Det er veldig viktig, sier Karianne Berg, som jobber med kriminalitetsforebyggende arbeid.

– Det vil skape trygghet for innbyggerne, at vi sier hva vi ønsker – og hva vi IKKE ønsker. At vi ikke skal ha slike klubber i nærmiljøet, sier Berg.
Politiet i Nordre Buskerud har i dag god oversikt over MC-miljøet i regionen og mener at det ikke er noen organiserte kriminelle klubber her.
– Vi kjenner til at det er personer i distriktet som har tilknytning til disse klubbene, uten at det bekymrer oss for mye. Det vi ikke har kontroll på er de nye klubbene fra andre land i Europa. Vi ønsker ikke at de skal få fotfeste i Norge, sier Tommy Lafton, MC-kontakt i Nordre Buskerud politidistrikt.

Fakta om «én-prosent-klubber»

  • Begrepet skal ha oppstått etter et MC-treff i California i 1947. Ulovligheter fant sted, og American Motorcyclist Associaton skal ha uttalt at problemene ble forårsaket av den ene prosenten som svertet publikums syn på MC-entusiaster.
  • Klubber som selv definerer seg utenfor det norske samfunnet, og har sine egne lover og regler.
  • Kklubbene anser seg som et brorskap, og to tredeler av medlemmene er straffedømt.
  • Av de 115 som var medlemmer av Hells Angels i perioden 2010 - 2012, var 71 prosent domfelt. I Bandidos var 62 prosent domfelt. I Coffin Cheaters 56 prosent.
  • Ifølge Politidirektoratet er medlemmene i én-prosent-klubbene ofte involvert i grov kriminalitet, særlig innførsel av narkotika, torpedovirksomhet og vold.
Kilde: Norsk Politi, nr. 2

Comments