Bergenspolitiet får inndra all alkohol de fant hos MC-klubb

Det fremgår av en dom fra Bergen tingrett.
- Dommen betyr i praksis at klubben ikke har lov til å oppbevare alkohol i lokalene sine, sier Sylvia Myklebust, politiadvokat ved Hordaland politidistrikts seksjon for organisert kriminalitet.

1100 flasker øl

Saken begynte en februarfredag for over to år siden. Da tok store politistyrker seg inn i lokalene til MC-klubben Hog Riders i Kjøkkelvik i Bergen. Klubben er senere blitt Devils Choice.  Rundt 20 politifolk aksjonerte etter mistanke om overtredelse av tolloven og alkohollovgivningen. De beslagla større mengder alkolhol. Noe alkohol ble også funnet under en ransaking dagen etter.
MC-razziaen endte med at klubben, representert ved talsperson Øyvind Arntzen, i fjor vår fikk et forelegg på 2500 kroner - på grunn av oppbevaring av «store mengder alkohol i lokalene uten at det var gitt skjenkebevilling».
Totalt ble det beslaglagt alkohol verdt rundt 100.000 kroner. Til sammen besto beslaget i cirka 1100 flasker øl, 80 liter brennevin og 15 liter vin.
Alkoholen ble funnet i festlokalet i femte etasje og i en garasje i etasjen under.

- Galskap

Arntzen nektet å vedta forelegget, som dermed ble omgjort til en tiltale for brudd på alkoholloven.
- Det er galskap. Den helgen aksjonerte politiet med flere titall mann, beslagla alkohol for 100.000-120.000 kroner og kastet folk på glattcelle. Og så ender det med en liten fillebot. Politiet skyter ikke engang spurv med kanoner, de skyter fluer, sa Arntzen til BT i fjor.
Innsats mot de såkalte énprosentklubbene skal prioriteres
Tore Salvesen, sjef for politiet i Bergen vest

Arntzen har forklart, fremgår det av tingrettsdommen, at de skulle ha en fest i klubblokalene dagen etter den første ransakingen. Der skulle det kun være tillatt med medbrakt drikke. Alkoholen som ble funnet i den første ransakingen, skulle ifølge Arntzen tas bort før arrangementet.

- Ment til eget bruk

«Han har forklart at alkoholen som ble beslaglagt tilhørte klubben eller dens medlemmer, og var ment til eget bruk blant medlemmene», heter det i dommen.
Arntzens advokat har blant annet innvendt at klubben kun skulle ha et lukket selskap, og at saken dermed ikke rammes av reglene som politiet har brukt.
Les også: Djevelens utvalgte
Retten slår imidlertid fast at oppbevaring av alkohol i et felles- eller forsamlingslokale er ulovlig. Dommerne poengterer også at unntak for lukkede selskaper kun gjelder drikking og servering, ikke oppbevaring.
«Tiltaltes rolle både innad i klubben og i forbindelse med oppbevaringen av alkohol var sentral», fastslår dommerne.

Politisjef:  -Tilfreds

Saken var oppe i Bergen tingrett i slutten av april i år.
Dommen: Arntzen må betale en bot på 2500 kroner for brudd på alkoholloven. Og: All alkoholen som ble funnet av politiet i klubblokalene, kan inndras.
SØKER: Tore Salvesen (55), politiinspektør og politistasjonssjef ved Bergen vest.

TILFREDS: - Vi er tilfreds med at det er kommet en dom, og at de er dømt for å ha overtrådt alkoholloven, sier Tore Salvesen, sjef for politiet i Bergen vest.
FOTO: ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

- Vi er tilfreds med at det er kommet en dom, og at de er dømt for å ha overtrådt alkoholloven, sier Tore Salvesen, sjef for politiet i Bergen vest.
Han vitnet også i rettssaken. Salvesen har tidligere sagt at de følger ekstra godt med på Devils Choice, fordi klubben åpent har sympatisert med Hells Angels (HA).

Ressursbruken kan diskuteres

HA defineres av norsk politi som en kriminell énprosentklubb.
- Man kan selvfølgelig diskutere ressursbruken i slike aksjoner. Men innsats mot de såkalte énprosentklubbene skal prioriteres, det sier både Politidirektoratet og Riksadvokaten. Da setter vi også inn mye ressurser, sier Salvesen i en kommentar til dommen.
Hvis den blir stående, sier politisjefen at det beslaglagte brennevinet skal sendes til Vinmonopolet for destruksjon.
- Ølet er allerede helt ut. Det var gått ut på dato, sier Salvesen.

- Godt virkemiddel

Politiadvokat Sylvia Myklebust førte saken for påtalemakten i retten.
- Generelt mistenker politiet at mange énprosentklubber tjener penger på ulovlig alkoholsalg. Mange er innredet med for eksempel bar og prislister, sier Myklebust.
Hun mener beslag og inndragning er et godt virkemiddel for politiet i kampen mot påstått kriminelle MC-klubber.
- I denne saken har vi ikke konkrete bevis for salg. Dommen betyr uansett at politiet kan ransake klubblokaler og beslaglegge alkohol, dersom det er skjellig grunn til å mistenke ulovlig oppbevaring  av alkohol, sier Myklebust.
- Forutsetningen er at klubben har lokaler som kan anses som et forsamlings- eller felleslokale, noe retten fant ut var tilfellet med Hog Riders, sier hun videre.

Har anket dommen

Advokat Jørgen Riple opplyser til BT at hans klient Øyvind Arntzen har anket dommen, og at han håper saken slipper inn til behandling i lagmannsretten.
- Boten på 2500 kroner står ikke i forhold til mengdene med alkohol som politiet har inndratt i denne saken. Men denne gruppen er etter hvert blitt vant til å bli behandlet etter et regelsett som kun gjelder for dem, sier Riple.
Denne uken fikk tre menn med tilknytning til Hells Angels i Stavanger lagmannsrettens medhold i en lignende sak som omhandlet ulovlig skjenking. Saken har ifølge Stavanger Aftenblad vært gjennom fire rettsrunder.
- Jeg kommer til å gjennomgå den avgjørelsen for å se om den kan ha betydning for vår sak, sier Riple.


Comments