HA-medlemmer frifunnet for øl-drikking

Gulating lagmannsrett har frifunnet tre menn tilknyttet Hells Angels på Jæren for skjening og drikking. Politiet i Rogaland stormet i november 2012 Hells Angels sine lokaler. De tre mennene som politiet mente hadde ansvaret for festen i Hells Angels klubblokaler på Braut på Jæren ble først bøtelagt.

Da de nektet å godta bøtene, ble mennene tiltalt for å ha servert alkohol uten skjenkebevilling, og for ikke å ha søkt kommunen om tillatelse.

Mennene, to såkalte prospect og en med løsere tilknytning til det norsk politi mener er en kriminele organisasjon - Hells Angels -  ble først ilagt en bot.

Nå er mennene frikjent av Gulating lagmannsrett. Det er fjerde gang denne saken er opp i rettssystemet.

- Det er uforståelig at politiet som påstår de har knapt med ressurser bringer en sak om drikking av øl inn for retten fire ganger før det nok en gang avsies frifinnende dom, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

- Politiets hatkampanje mot motorsykkelentusiaster må ikke bli slik at det overskygger kravet om at loven skal være lik for alle. Jeg tror det er ganske åpenbart at politiet ikke ville aksjonert på samme måte mot den lokale Rotary-foreningen selv om de skulle servere alkohol til maten.

Rundt 50 personer skal ha vært til stede på festen, da politiet inntok Hells Angels lokaler.

Selv om Gulating lagmannsrett frikjente mennene, heter det i dommen:

«Lagmannsretten vi bemerke at de tiltalte selv ved sin opptreden i høy grad er ansvarlig for at de ble utsatt for straffeforfølgning».

De tiltalte skal ikke ha vært utpreget samarbeidsvillige, da politiet slo til mot Halloween-festen.

Comments