Hells Angels svarer

article image
Dette skriver Hells Angels MC Hamar til HA i en epost:

- Vi stiller oss spørrende til politiets ressursbruk. Politiet har utført en ransaking og avdekket et ukjent antall våpen på et småbruk et sted på Hedemarken. Eieren av småbruket er en barndomskamerat og venn av et medlem i Hells Angels MC Hamar. Kameratene var på fisketur sammen på tidspunktet for ransakingen og medlemmet fra HAMC Hamar hadde parkert sin motorsykkel og noen eiendeler på småbruket under fisketuren. Herfra ble HAMC Hamar trukket inn i våpenbeslaget som betegnes som et våpendepot for HAMC av politiet. Vi i HAMC Hamar har tidligere avkreftet overfor Hamar Arbeiderblad at vi har noen våpendepot.

Men sakens kjerne her er politiets ressursbruk. Politiet stiller med 30 mann, helikopter og panservogn. Her møtes de av to menn som låser opp døren. Deretter løper de opp trappen til annen etasje, med seg har de en rambukk. De bryter seg så ut ved å sprenge døren til branntrappen på baksiden. Det må også nevnes at døren ut i annen etasje er en rømningsvei og har vrider til låsen på innsiden. På veien knuser de også en gave i sten som har hengt på veggen i 16 år. Det må også nevnes at ikke alle politimenn er cowboyer. Et par av de lokale politimennene var unnskyldende for måten de kom på og enkeltes opptreden.

Resultatet av razziaen ble brukerutstyr for narkotika, ulovlig våpen og to overvåkningskameraer. Litt mer detaljert er dette en vannpipe som klubben har fått i gave og som har stått der i utallige år, sigarettpapir, en armbrøst og to kameraer som etter politiets påstand er ulovlig oppsatt. HAMC Oslo har nylig hatt en lignende sak vedrørende kameraer der datatilsynet og retten slo fast at kameraene var lovlig oppsatt. De fikk så kameraene tilbake og fikk dekket saksomkostninger. Våre kameraer er skiltet etter norsk lov, og det man kan se utover egen eiendom er av en art der man ikke kan identifisere personer. Så langt vi har forstått loven er altså kameraene lovlig oppsatt.

Videre pågripes personene som er til stede av politiet. Begge avlegger urinprøver som begge er negative. Den ene, som er et medlem, slippes så ut uten å avhøres. Den andre som er prøvemedlem, tradisjonen tro, slipper ikke så lett. Det skal ikke være lett og være prøvemedlem. De beslutter derfor å foreta husransakelse hjemme på hans bopel. Her finner de testosteron som er datert to år tilbake. Dette ble forbudt i Norge for et år siden og er følgelig lovlig kjøpt og i en så liten mengde at det er nok til tre ukers forbruk for en som trener mye. Prøvemedlemmet blir så holdt i arrest et døgn ekstra.
Politidirektoratet startet en kampanje mot mc-miljøet i 2011. Denne kampanjen har ikke bare blitt drevet innad i politiet, men har også inkludert media og politikere over hele landet der politiet prøver å implementere i samfunnet at Hells Angels Mc er en kriminell organisasjon. Jeg må derfor igjen minne om at Hells Angels som organisasjon aldri er blitt dømt for organisert kriminalitet. Det er også fastslått i gjentatte rettsaker at Hells Angels Mc ikke er en kriminell organisasjon.
Hells Angels Motorcycle Club
Hamar

Comments